מידע לציבור

מצד זוהר עלית

שם האתר: מצד זוהר עלית
נ"צ ישן: X: 17300
Y: 7100
מרחב: דרום
איזור גאוגרפי: מדבר יהודה ובקעת ים המלח
איזור טופוגרפי: גבעה
הגדרה: מצודה/מיצד
מאפיינים: גבעה
תאור האתר: מצד ביזנטי עם ארבעה מגדלים
פוטנציאל ביקור: ערך תיירותי
שרידים: נקודת תצפית
גלויים על-פני השטח
מכוסים לאחר חפירה
סוג אתר: יבשתי
תקופה: הביזנטית - מצד עם ארבעה מגדלים
נושא: Historical Sites - מצד ביזנטי על דרך ים המלח - ערד
בדיקת הימצאות אתר עתיקות מוכרז בגוש וחלקה

עתיקות
חדשות ארכיאולוגיות
מבצע לסטודנטים
אודות מפת האתר הגן הארכיאולוגי ירושלים אגודת הידידים של רשות העתיקות שימור המורשת הבנויה חדשות ארכיאולוגיות באינטרנט
Customized by teti-tu  Website, texts and photos © Israel Antiquities Authority