* לגעת בעבר - חודש פברואר 2010

 

* לגעת בעבר - חודש מרץ-אפריל 2010

 

* לגעת בעבר חודש מאי-יוני 2010

 

* לגעת בעבר חודש יולי-אוגוסט 2010

 

* לגעת בעבר חודש נובמבר 2010

 

* לגעת בעבר חודש מרץ 2011

 

* לגעת בעבר חודש יוני 2011

 

* לגעת בעבר חודש אוגוסט 2011

 

* לגעת בעבר חודש דצמבר 2011

 

* לגעת בעבר חודש פברואר 2012

 

* לגעת בעבר חודש אפריל 2012

 

* לגעת בעבר חודש יוני 2012

 

* לגעת בעבר חודש דצמבר 2012

 

* לגעת בעבר חודש פברואר 2013

 

* לגעת בעבר חודש פברואר 2014

 

* לגעת בעבר חודש אפריל 2014

 

* לגעת בעבר חודש אוגוסט 2014