1. ביוני 2012 נכנס לתוקפו שינוי בצו ייבוא חופשי של המכס ולפיו כל עתיקה המבקשת להיות מיובאת לישראל מחויבת באישור ייבוא (כולל מטבעות עתיקים).


2. לאישור הייבוא יש לצרף מסמכי מוצא חוקי (פרוביננס) של הפריט, חשבונית קנייה ובמדינות מסוימות גם אישור ייצוא המעידים כי הפריט אינו גנוב ויצא ממדינת המקור ומהמדינה ממנה הוא מיובא כחוק.


3. את הבקשה יש להגיש באופן מכוון דרך מערכת מסלול של המכס בקישור הבא: https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=importexport@antiquities.gov.il


4. את האישור (מתקבל במייל) רצוי לצרף לחבילה המיובאת על מנת לחסוך את זמן שחרור החבילה מהמכס.


5. אי מילוי בקשה לייבוא העתיקות טרם הגעת הפריט למכס הינה עבירה והמכס יכול לחלט את הפריטים כראות עיניו.


6. ניתן לרכוש כרטיס חכם דרך התמיכה הטכנית של מערכת הטפסים הלאומית, טל' 02-6664646, המאפשר לעקוב אחרי מעמד בקשות הייבוא/ייצוא של הפריטים.


7. כידוע, ייצוא עתיקות מחייב אישור של רשות העתיקות. ניתן להגיש בקשה לייצוא עתיקות בקישור המופיע מעלה.