19  מרץ     2017                                                                                                                        

 


תואר המשרה:  מנהל/ת המרכז הלאומי לעתיקות ישראל

מכרז חיצוני  3/2017

 

תחום:               הנהלה        
מתח הדרגות:   חוזה אישי
היקף משרה:    75% (עם אפשרות הגדלת המשרה)
מקום העבודה: ירושלים
התפקיד הינו לתקופת קדנציה של 5 שנים (עם אפשרות לקדנציה נוספת).

 

תיאור התפקיד:
1.   אחריות כוללת על ניהול המרכז לרבות הקמתו.
2.   הכנת תכניות אסטרטגיה ותוכניות עבודה בתחום החינוך, השיווק, התפעול.
3.   גיוס כספים ותרומות.
4.   ניהול קשרים עם מוסדות ורשויות המדינה לקידום ענייני הקמת 
       המרכז, תפעולו וגיוס משאבים ואמצעים לניהולו.
5.   אחריות על ארגון, הפקה של תערוכות ותצוגות בתחום הארכיאולוגיה.
6.   ניהול צוות כוח אדם,
7.   ביצוע התקשרויות, חוזים והסכמים עם גורמים חיצוניים.
8   ניהול תקציבים בהיקפים שלא יפחתו  מ- 10 מיליון ₪ .
9. בניית תכניות חינוכיות לקהל הרחב במטרה להגביר מודעות לעתיקות בישראל ולפעילות רשות העתיקות
10.   בניית תכניות ופלטפורמה שתרתום ותזמן קהלי יעד שונים ומגוונים מהארץ ומהעולם,     לרבות עידוד תיירות חינוכית.


דרישות התפקיד:
1.   יתרון לבעלי תואר שני בתחום האומנות ועדיפות להתמחות בתחום האוצרות.
2.   ניסיון של לפחות 7 שנים ומעלה בניהול ומילוי תפקיד בכיר (לפחות ברמת סמנכ"ל) במרכז
       תרבותי ציבורי או מוזיאון מוכר שבו יש גם תצוגה ארכיאולוגית משמעותית
 3.   ניסיון בעבודה אוצרותית  ומוזיאלית
4.   ניסיון בעבודה במוסד ציבורי ויכולת מוכחת לעבודה מול משרדי ממשלה.
5.   יכולת מוכחת בגיוס כספים, תרומות מקרנות, גופים ומוסדות בארץ ובחו"ל
6.   ניסיון בניהול צוות עובדים .
7.   ידע וניסיון בניהול משא ומתן ,  הבנה וניסיון בעריכת חוזים והתקשרויות.
6.   כושר הבעה בכתב ובע"פ.
7.   ידיעת השפות עברית ואנגלית ברמה גבוהה.
8.   עדיפות למגורים בקרבת ירושלים וביישובי עוטף ירושלים.


הערות:
א.    רשות העתיקות רשאית לערוך מיון ולבחור את המועמדים המתאימים טרם ועדת המכרזים ולהזמין את המועמדים המתאימים ביותר לראיון
ב.    רשות העתיקות שומרת לעצמה הזכות להאריך מועד הגשת המועמדות, לעדכן את המכרז ו/או לבטלו בהתאם לשיקול דעתה.
ג.    מועמד/ת שייבחר י/תעמוד בתקופת ניסיון בת 9 חודשים עם אפשרות להארכה.
ד.    כל מקום שננקטה בו לשון זכר-גם לשון נקבה במשמע. הזדמנות שווה ניתנה לאישה ולגבר בעלי כישורים שווים מתאימים במכרז זה.


להורדת הנוסח המלא של המרכז לחץ כאןמועמדות למכרז זה יש להפנות אל אגף משאבי אנוש, במעטפה סגורה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים מטה, בציון מס' המכרז וציון שם המשרה הפנויה לכתובת: מוזיאון רוקפלר, ת"ד 586, ירושלים מיקוד 91004 .
או בדוא"ל gali@israntique.org.il עד ליום א' : 2/4/2017 בשעה 16:00.


מועמדים אשר לא יצרפו את המסמכים במלואם כנדרש לעיל, לא ייענו ומועמדותם לא תובא במניין.
ועדת המכרזים שומרת לעצמה את הזכות להזמין את המועמדים או חלקם לראיון אישי.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב, לא תילקח בחשבון, גם אם נשלחה לפני תום המועד הנ"ל בדואר או בכל דרך אחרת.
יש לעיין בנוסח המלא של המכרז.
הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז עצמם הן