בשנת 2004 חידשה רשות העתיקות את ארגון נאמני העתיקות, אשר ליווה את העשייה הארכיאולוגית של מדינת ישראל משחר ימיה. חוג הנאמנים מיועד לאנשים שנושא עתיקות הארץ יקר לליבם, והם מעוניינים לסייע לרשות העתיקות בשמירה על העתיקות ושימורן תחת הסיסמה "העבר עוד לפנינו ".

אנו תקווה כי בכך יושג קירוב הציבור במדינת ישראל לשרידי העבר ולחקירתם.

הצטרפו גם אתם אל  'פסיפס' –  חוג נאמני רשות העתיקות. כך תוכלו לסייע בשמירת המורשת התרבותית וההיסטורית של הארץ ולהנות ממגוון הפעילויות השוטפות ב'פסיפס'.