האחראי על העמדת מידע לרשות הציבור: יואב ציונית

 

פרטי התקשרות:

  • בכתב: משרדי רשות העתיקות

                    מוזיאון רוקפלר 

                    תיבת דואר 586

                    ירושלים 9100402

  • טלפון:052-4769880