רשות העתיקות מודעת לרצון הקיים אצל רבים מאזרחי המדינה לקחת חלק במפעלי החפירות המתקיימים ברחבי הארץ לאורך כל חודשי השנה.

הפעילות הארכיאולוגית העממית יכולה להעשות דרך השתתפות בפעולות חוג "פסיפס" - נאמני רשות העתיקות. בנוסף לכך רשות העתיקות מאפשרת למתעניינים מהארץ ומחו"ל להתנדב בחפירות הארכיאולוגיות שהיא עורכת ברחבי הארץ.

ההתנדבות מיועדת לבני 16 ומעלה.

 

לשם כך יש לפנות למר דוד אונונה , volunteers@israntique.org.il

טלפון:   02-6204672

פקס: 02-6287492

 

להורדת מסמך "שאלון למתנדב" בעברית

 

להורדת מסמך "שאלון למתנדב" באנגלית.

 

מתנדבים מחו"ל שאינם תושבי הארץ מתבקשים לצרף צילום של פוליסת הביטוח.