הנאמנים זכאים לקבלת מידע שוטף על חפירות הרשות והנחה ברכישת פרסומיה. הנאמנים יוזמנו להשתתף ללא תשלום באירועים הנערכים ע"י הרשות ובשיתופה: חנוכת גנים ארכיאולוגים, פתיחת חפירות ארכיאולוגיות לקהל, ימי עיון, כנסים, ועוד.

  • ההצטרפות לחוג וההטבות שהוא מעניק - ללא תשלום.

 

 

אמנת נאמני העתיקות
• נאמני עתיקות הם אזרחי ישראל, מעל גיל 18 הפועלים בהתנדבות לסייע בשמירת הארכיאולוגיה של הארץ. הם מוכנים לסייע לרשות העתיקות בשמירה, שימור, מחקר ולימוד העתיקות ואתרי העתיקות במדינת ישראל.

• נאמני עתיקות מתחייבים שלא לפגוע בעתיקות ובאתרי עתיקות; לכבד את הוראות חוק העתיקות; וכן ליידע את רשות העתיקות על מקרי פגיעה בעתיקות או באתרי עתיקות המגיעים לידיעתם.

• לנאמני העתיקות אין סמכות פיקוח שעל פי דין לאכיפת חוק העתיקות, אשר על כן נאמני עתיקות לא יפעלו לאכיפה של חוק זה. פעילות כאמור תהיה כפעילות של מתנדב שעניין העתיקות קרוב לליבו.

• נאמני העתיקות יעודכנו מעת לעת בפעילותה של רשות העתיקות בכלל, ובחידושיה המדעיים בפרט. הנאמנים זכאים לרכוש את מוצרי הרשות ואת פרסומיה המדעיים בהנחה מיוחדת שתיקבע עבור נאמני העתיקות.