Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירות הצלה בדרך רומית שליד חורבת ליד ובחורבת כרם א-ראס, ישוב יהודי בעיבורי כפר כנא

קרן קובלו-פארן, רשות העתיקות

חורבת ליד
באוגוסט 2001 נערכה חפירת הצלה מטעם רשות העתיקות בחורבת ליד, הנמצאת מזרחית למושב היוגב. החפירה מוקמה בחלקו הדרומי של האתר בקרבת המעיין הסמוך. נתגלו שרידים של גת יין ובמרחק של כ30- מ' נחשפו שרידים של דרך עתיקה.
גת היין: הגת הוקמה על קרקע טבעית. נחשפו קירות מטויחים של משטח דריכה שרוצף בפסיפס. המשטח נוקז בתעלה שהוליכה את התירוש לבור איגום (שלא נחשף). בתוך התעלה  נקבע צינור עופרת. על פי הממצא ניתן לתארך את הגת לתקופה הביזאנטית.
נראה כי הגת מצויה באזור של מתקנים חקלאיים לעיבוד התוצרת החקלאית (ענבים) שהוקם בשולי היישוב, בקרבת המעיין וסמוך לדרך ששימשה להובלת התוצרת המוגמרת.
דרך רומית: שרידי תשתיות של דרך עתיקה נתגלו בעומק של 1.5 מ' מתחת לפני השטח. רוחבה של תשתית הדרך 7.2 מ' והיא מורכבת  מאבני בזלת ואבני גיר בגדלים שונים. נמצאו רק אבני שפה בודדות וככל הנראה אבני הריצוף נגנבו כבר בעת העתיקה. ככל הנראה, דרך זו שייכת למערכת הדרכים הרומיות אשר אחד מצמתיה החשובים היה ליד חורבת ליד.
כרם אל-ראס
בחודש יולי 2001  נערכה חפירת הצלה מטעם רשות העתיקות באתר כרם אל-ראס, הנמצא בשולי כפר כנא (שטחים J וH-, 100מ2). נמצאו שרידים אדריכלים מן התקופות הפרסית, ההלניסטית, הרומית והביזאנטית.
שכבת התקופה הרומית הקדומה נשמרה היטב, ונחשפו ממנה שרידי מבנה שניתן לזהות את בעליו כיהודים. זיהוי זה מבוסס על מקווה טוהרה מטויח ושמור היטב וכמו כן כלי אבן יהודים. בנוסף נמצאו כלי חרס וכן מטבעות, המתוארכים למאה הראשונה והשניה לספה"נ. ממצא ייחודי מן החפירות הוא שבר של כתובת לטינית על שיש.

מאמרים נוספים ...