עמק עכו תחום בצפון: בגבול ישראל לבנון; במזרח: בהרי הגליל העליון; בדרום: בהרי  הכרמל; ובמערב: בים התיכון והוא מהווה יחידה היסטורית וגיאוגרפית.

בשנים האחרונות התבצעו מספר סקרים באזור זה: פרנקל וגצוב סקרו בצפון העמק, גל סקר בחלק המזרחי, ועולמי סקר בחלק הדרומי. כמו כן בוצעו באזור מספר חפירות: בתל עכו, בתל אכזיב ובתל כברי בצפון ובתל כיסן ובתל רגב בדרום.

ההרצאה תציג נתונים חדשים מסקר שנערך ע"י המחבר ובשיתוף ד"ר גונאר להמן באזור אחיהוד, (מפה 20) ונתונים מחפירות בתל בירה שהתבצעו ע"י ד"ר משה פראוסניץ ז"ל היא תתמקד בממצאים מתקופת הברונזה הביניימית, תקופה המקשרת בין תקופת הברונזה הקדומה לתקופת הברונזה התיכונה.