Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירת הצלה מדגמית באל בענה

עדנה שטרן, רשות העתיקות

הקדמה

בחודש ספטמבר 2003 נערכה חפירת הצלה מדגמית מטעם רשות העתיקות בכפר אל-בענה הנמצא בשוליים הצפוניים של בקעת בית הכרם. החפירה נערכה בחצר פרטית בעקבות יציקת יסודות להרחבת בית קיים, בנקודה הגבוה ביותר בכפר, באזור שבו מצוי ככל הנראה תל ארכיאולוגי, וכחמישה מ' מצפון לשרידים עתיקים הנראים על פני השטח. שרידים אלה הם מבנה בעל פתח עם קמרון מחודד הבנוי אבני גזית, ככל הנראה מתקופה הצלבנית. כ – 20 מ' ממערב נראים שרידי המשך אותו המבנה, המשולבים במבנה מן התקופה העות'מאנית, ובו פתח מקומר וחלון בצורת חרך ירי. נראה כי לפנינו המבצר הסניוריאלי ששימש את מרכז נחלת סנט ג'ורג' דה לבינה בתקופה הצלבנית המוזכרת במקורות ההיסטוריים הכתובים.

 

 

תיאור השרידים

הקיר המזרחי במבנה הצלבני קדום יותר, וככל הנראה משמש במבנה הצלבני בשימוש משני. הקיר בנוי בשיטת בניה שונה, מאבני גזית מלבניות גדולות בבניה יבשה. הקיר עומד לגובה של כ – 2 מ', ובנדבך השלישי יש כרכוב מעוצב הפונה עתה לתוך המבנה, ובמקור היה צריך להיות בקיר חיצוני של המבנה. צמוד לקיר זה ממזרח נראים שרידי מאגר מים מטויח שקורה בקמרון. מאגר המים נבנה מאבנים זהות לאלה של הקיר המזרחי, ואין ספק כי הם מתוארכים לאותה תקופה.

בחפירה נמצא קיר איתן (W14) שכיוונו צפון-דרום. הקיר בנוי מאבני גזית גדולות המסותתות בסיתות אלכסוני, בנדבך אחד. לקיר יסוד העשוי משכבות של אבני גיר קשות ואדמה מהודקת. היסוד הכיל חרסים מתקופות שונות והמאוחרים שבהם מהתקופה הרומית, ועל כן תוארך הקיר לפרק זמן זה. ניתן לעקוב אחר המשכו של 14W אל הקיר המזרחי שבשימוש משני במבנה הצלבני. על סמך תוצאות החפירה ניתן לקבוע כי קיר זה מהתקופה הרומית. נראה כי המבנה הצלבני השתמש בקיר קיים והודות לכך הקיר הרומי השתמר לגובה רב, דבר שהוא נדיר בגליל.
עוד נמצא בשטח שנחפר שקיר 14 שימש בשימוש משני במבנה מהתקופה הממלוכית, ושולב כרצפה במבנה מן התקופה העות'מאנית.

החפצים

בחפירה נמצאו ממצאים מתקופות שונות, שמהם לא נמצאו שרידי בנייה. אלה כוללים: כלי צור ובהם ראש חץ מצור מטיפוס "חוד ביבלוס" המתוארך לתקופה הניאוליתית הקדם קיראמית ב' וכן להבי מגל האופייניים לתקופת הברונזה המאוחרת, אבני פסיפס צבעוניות המעידות על מבנה מפואר מן התקופה הביזנטית שעמד במקום, עלה זהב עם עיטור חרוט, ככל הנראה מן התקופה הביזנטית, וכן כלי חרס המתוארכים לתקופות הברונזה המאוחרת, הברזל הפרסית ההלניסטית הביזנטית והצלבנית.

 

 

 ממצאים אלה שופכים  אור על היישוב שהיה במקום במשך התקופות השונות,  וחשיבותן למחקר הארכיאולוגי רבה, שכן זו החפירה הארכיאולוגית הראשונה הנערכת בתל של אל בענה.

 


מאמרים נוספים ...