במהלך השנה האחרונה מוקמת במכון לארכיאולוגיה על שם זינמן באוניברסיטת חיפה המעבדה לארכיאוזואולוגיה.  המחקר במעבדה מתבסס על הגדרה וזיהוי של עצמות בעלי חיים למין בעל החיים (טקסונומיה), איסוף נתונים דמוגרפים על הרכב אוכלוסיית בעלי החיים ומחקר מצב השתמרות העצמות (טפונומיה).  מטרות המחקר העיקריות עוסקות בחקר יחסי האדם-סביבה ובלימוד יחסי אדם-בעלי חיים בתקופות ההיסטוריות והפרה-היסטוריות ברצף הארכיאולוגי של ישראל.  שיטות העבודה מתבססות על שימוש באוסף משווה, המורכב מעצמות בעלי חיים של פרטים מודרניים מחיות הארץ.  לאחרונה התחלנו בבניית אוספים ממוחשבים של שלדי חיות הבר והבית המרכזיות של ישראל (ראה רבן וישורון). לצד הקמת אוספי שלדים למטרות השוואה וזיהוי נחל בקרוב בבניית אוספים היסטולוגים של עצמות בעלי חיים ללימוד המבנה המיקרוסקופי של חלקי שלד ארכיאולוגיים.  אוספים אלה יסייעו לבסס את תחום ההיסטולוגיה הארכיאולוגית בארץ. חתכים מיקרוסקופים של רקמות מינראליות מחלקי שלד ארכיאולוגיים (עצמות, שיניים, קונכיות ושברי ביצים) מאפשרים זיהוי מין בעל החיים משברי עצמות קטנות ולא מזוהות, קביעת גיל ועונת המוות של פרטים ברמת דיוק גבוהה, חקר מחלות ופגיעות בעצם (פתולוגיה) וזיהוי מצבי עקה תזונתיים (דיאטה).  אנו מחפשים מקרי מבחן ייחודיים לצורך ביסוס הארכיאולוגיה ההיסטולוגית בארץ ונשמח לשתף פעולה בנושא.