השימוש בכלים טכנולוגיים לפירוש ממצאים ארכיאולוגיים מתפתח בצורה משמעותית בשנים האחרונות. אוספים ארכיאולוגיים ממוחשבים הולכים ומוקמים במספר מקומות בארץ ובעולם.  בעבודה זו אנו מציגים תוצאות ראשוניות מפרויקט בניית אוסף עצמות ממוחשב של שלדי בעלי החיים מחיות הבר והבית המרכזיות של ישראל. האוסף ישמש אינדקס לזיהוי עצמות במעבדה ובשדה. האוסף מורכב משלדים וגולגלות של פרטים מודרניים שיסרקו למחשב.  סריקת העצמות למחשב נעשית באמצעות סורק שולחני. עבור כל מין בעל-חיים יכיל האוסף איור או צילום של השלד השלם ובנוסף תיסרקנה העצמות בנפרד. כל עצם נסרקת בשלמותה מזוויות שונות להדגשת אזורים אופייניים, חיוניים לזיהוי. שם העצם ומיקומה יצוינו בכל תמונה. האוסף ממחיש את ההבדלים בין בעלי חיים שונים.  על פי הצורך פרטים מאותו המין או בעלי חיים ממינים קרובים מוצגים יחד על מנת להדגיש הבדלים בין זכרים לנקבות או בין צעירים לבוגרים.  אוסף עצמות ממוחשב של חיות הבר והבית המרכזיות בישראל חיוני ל'ארגז הכלים' של הארכיאולוג היוצא לשדה וצפוי לשמש מספר רב של ארכיאוזואולוגים מהארץ והעולם עבורם אוספים השוואתיים מישראל אינם זמינים ונגישים במרבית השנה. בנוסף, אוסף וירטואלי של עצמות בעלי חיים ישמש כלי עזר חשוב לייעול תהליך הלמידה וההוראה בקורסים בהם הכרת עצמות בעלי חיים חיונית (בלימודי ארכיאולוגיה, ביולוגיה ווטרינריה).