פרוייקט מתחם השעון ביפו שמתבצע ביוזמת המשלמה ליפו והחברה הממשלתית לתיירות (חמ"ת), הוא בתחום הרקמה האורבנית של יפו במאה ה19.
רקמה זו התפתחה לאחר העלמות חומות העיר ובקו התפר של המפגש בין העיר העתיקה לאזור החדש.
בתחום הפרוייקט נמצאים הדרכים ההיסטוריות שיצאו מיפו:
דרך ירושלים (כיום רחוב בית אשל), דרך שכם (כיום רחוב רזיאל), ודרך עזה (כיום רחוב יפת).
בנוסף כולל הפרוייקט את השווקים שהתפתחו לאורך דרכים אלו.
תהליך השיקום מבוסס על איתור האלמנטים והערכים של המורשת האדריכלית וההיסטורית תוך שימורם ושילובם האותנטי ברקמה הקיימת.
הפרוייקט מתבצע תוך שמירה על החיים והפעילות היומיומית שהיא כשלעצמה מזמינה גם פעילות תיירותית.

בהרצאה הוצגו בעבודות הכלולות בפרוייקט ובהם:
1- שיקום מבנים ומונומנטים.
2-  פיתוח דרכים תוך שמירה על המרקם ההיסטורי, במקביל לדרישות התחבורה האקטואליות.
3-  ריצוף הדרכים והמיסעות, הנחת אבני שפה, נטיעת עצים והעמדת רהוט רחוב,החלפה ושיקום מערכות ניקוז וביוב, הטמעת מערכות בתת הקרקע.
ההרצאה תכלול :
1- הצגת השלבים ההיסטוריים בהתפתחותה של הרקמה העירונית ביפו (בעזרת מפות היסטוריות).
2- הסבר על מערכת היחסים בין הרקמה הקיימת כיום ובין הגרעין שבתוך החומה.
3- בחינת תהליכי שיקום ושימור  בעלי פוטנציאל הקרנה חיובי או לחילופין בעלי פוטנציאל הקרנה שלילי.
4- הצגת תהליכי תכנון במקביל לתהליכי בצוע, ומערכות היחסים בין התהליכים.