Israel Antiquities Authority
נגישות

מילים לזכרו של ברוידא

יעל אלף ויעל פ.נעמן, הוקרא על ידי רענן כסלו על קברו בשם תחום שימור.

יוסי

 

באחד הסיורים בעכו אמרת לא מזמן ש-


"יש אנשים עם לב של אבן ויש אבנים עם לב אדם"


ולך היה הכישרון להגיע אל הלב של האנשים ואל הלב של האבנים, ולקשור חיבור מיוחד בין האדם לאבן. 


הכבוד לאדם באשר הוא אדם, והכבוד לתרבות שהאדם יצר, השתלבו באופן טבעי ביותר בעבודה בתחום שימור, ובמיוחד בעבודתך בעכו.

יושר, אמת פנימית ואמונה הנחו לך את הדרך אל האנשים ואל האבן. בחוכמת חיים ידעת להגיע לכל אחד – אם הם ראשי העדות השונות או אנשי רשויות, דרך בעלי מקצוע ועד אחרון התושבים בעכו.

 

במשך כ- 8 שנים בהתמדה וסבלנות, עכו למדה אותך ואתה חיית את העיר והכרת כל מבנה על יושביו, מהמנהרות הצלבניות למטה ועד לצריחי המסגדים למעלה, וכל מה שביניהם. הובלת לשינוי בגישה לשימור בעכו שעיקרה דיאלוג מתמיד עם התושבים ודאגה לרווחתם.


והיום אנחנו בעיצומה של העשייה ויש עוד כל כך הרבה ללמוד ממך ואתה עם עצה מקצועית וניסיון עשיר תמיד נכון לתת בלי חשבון, בשמחה, לטפח את הצעירים, להוסיף לותיקים.

הבאת איתך לכל מקום את הנשמה היתרה, את האדם שבך במלוא מובן המילה, בעצם, את כל עולמך – גם את המשפחה. הבאת איתך כוחות חיים ויצירה, ובנית "יש מאין" במסירות ומחויבות וברגישות.

 

ממך למדנו ששימור הוא דרך חיים ולהיות משמר זה קודם כל לראות את האדם.

זיכרונך יחיה איתנו להמשיך את פועלך.

לבנו עם פנינה, הילדים והמשפחה.

 

תחום שימור, רשות העתיקות

‏כ"ג ניסן, תשס"ה
‏2 מאי, 2005


מאמרים נוספים ...