בנוסף למכלול בית הכנסת, נחשף ברובע המזרחי גם בית מגורים שמידותיו הכלליות הן 15X9 מ' ובו שישה חדרים (בנין 1700, שטח G). במבנה זה ניתן לראות את כל יסודות הבנייה המקובלים בגמלא. לבניין היו שתי קומות, והכניסה לקומה השנייה הייתה כנראה מן הרחוב הצמוד לבית הכנסת מדרום. ניתן לראות את אבני הזיז שתמכו בקורות התקרה. גודל החדרים הותאם למעשה לקורות העץ הרגילות שניתן היה להשיג אז. בחלק מן החדרים נקבעו בקירות 'ארונות קיר' ששימשו לאחסון חפצים. בחדר הדרום-מערבי נחשף מתקן לטחינת קמח. הקיר החיצוני של החדר המזרחי במכלול הווה את קיר החומה, והוא עובה לקראת המרד על ידי תוספת בנייה. קיר זה נפרץ בעת המלחמה ודרך פירצה זו חדרו עיקר כוחות הרומאים אל העיר (להלן). בתוך העיר, במורד החומה, נחפרו מספר מבני מגורים נוספים (שלא ניתן לבקר בהם כיום). מעניין לציין כי באחד מהם נמצאו 'חלונות כורזין': קיר פנימי, המפריד בין שני חדרים שכולו חלונות-חלונות העשויים מלוחות בזלת גדולים. זהו יסוד ארכיטקטוני הנפוץ באזורי הבזלת של הגולן והבשן בתקופה הרומית המאוחרת והביזאנטית. דומה שהופעת החלונות הללו בגמלא הן מן הקדומות ביותר.