Israel Antiquities Authority
נגישות

הרובע המערבי - רובע האמידים

דנ שיאון וצבי יבור, רשות העתיקות

מפולת של עמודים שנחשפה ברובע המערבי
מפולת של עמודים שנחשפה ברובע המערבי

הרובע המערבי (שטחים R, S, K ו- (H הוא רובע האמידים של גמלא. רצונו של גוטמן לחפור בשטח זה נבע מן הממצאים שנתגלו על פני השטח: קירות בנויים היטב, שברי טיח צבעוני ומשקוף גזית מבזלת, עליו חרוטים שני עצי תמר וביניהם תבליט של ורדה (רוזטה). זהו למעשה הדגם העיטורי היחיד שנמצא ברחבי העיר (למעט הממצאים מבית הכנסת: שבר המשקוף המעוטר בוורדה, הכותרות והבסיסים המגולפים ודגם מיאנדר על אחת הכותרות הדוריות. ברובע זה נחפרו כ-11 בניינים, שכללו בסך-הכל כ-60 חדרים, רובם מבני מגורים ומיעוטם שטחי תעשיה וכן בניין ציבורי.

הבניינים בנויים במספר מפלסים, וחזיתותיהם פונים אל רחובות וסמטאות, וישנם גם מדרגות המקשרות בין המפלסים. חלק מן הבניינים היו בני שתי קומות והתפרסו על שני מפלסים. כמה מן הבניינים הם בתי חצר גדולים ששטחם 200–400 מ"ר הכוללים חדרים ופרוזדורים הסדורים סביב חצר מרכזית וחלקם בתי אמידים בני שתי קומות הפונים אל הרחוב. איכות הבנייה ברובע זה גבוהה במיוחד, ונפוץ כאן השימוש באבני גזית, בעמודים, בקשתות ובאומנות מגולפות. בחפירות המחודשות נחשף בית אמידים (שטח K) המצטיין בחזית ארוכה הבנויה אבני גזית מוחלקות למשעי, נאות מכל המוכר בגמלא. למעשה, רק חזית האבנים הפונות כלפי חוץ עובדה בצורה מושלמת ואילו שאר צידי האבן מהוקצעים בסיתות גס. בית זה, שעדיין לא נחשף בשלמותו, הוא בעל תוכנית יוצאת דופן. בקומת הקרקע נחשף חדר (7011) שהשתמר למלוא גובהו (2 מ'), ובכלל זה אבני הזיז שנשאו את תקרתו. קירו הצפוני נמשך לגובה של כ-2 מ' נוספים, והווה קיר של חדר נוסף בקומה השניה.  תקרת החדר שמשה רצפה לקומה השנייה –ככל הנראה מרפסת. משתי הקומות הייתה גישה אל החדר האחורי (7018), שהיו לו כנראה שני מפלסים. בקומת הקרקע היה מרחב נוסף (7012), כנראה חצר קטורה, וגם ממנה הייתה כניסה אל אותו חדר אחורי. זוויות הקירות אינן ישרות ונראה שבית זה נבנה באזור שכבר היה בנוי בצפיפות וצריך היה להתאים את הקירות אל המרחב הקיים.

ברובע זה, ובמיוחד בשטח S, (בעיקר בבניין 1900, שהוא גדול ומורכב מאוד וממדיו 28X15 מ'=420 מ"ר!) נמצאה גם כמות גדולה של טיח צבעוני (פרסקו) ומכויר (סטוקו) שכסה את קירות בחלק מן החדרים. לצערנו, לא נשתייר טיח צבעוני באתרו, על הקירות, אך בבניין אחד נתגלה טיח לבן עבה בתחתית הקירות ואף על הרצפה. בחלק מן הבניינים אף התקרה הייתה מטויחת, כעדות שברי הטיח העבים, בהם ניכרים טביעות אגדי קנים, אותם חיזקו אל תקרת העץ בטרם מרחו אותה בטיח. על שתי חוליות עמודים נמצאו תווי סתתים בצורת האותיות העבריות 'א' ו-'כ' (או ת').

ברובע זה נמצאו גם ממצאים קטנים רבים (להלן) המעידים על רמתם הכלכלית הגבוהה יחסית של תושביו. נראה כי רובע זה הוקם במהלך המאה הא' לסה"נ, כאשר החלקים המזרחיים כבר היו צפופים מדי. בתקופה זו הגיעה גמלא לשיא פריחתה הכלכלית, שבאה לה בעיקר ממכירת שמן הזית; האנשים שהתעשרו בנו להם בתים חדשים באזור זה. כאן אפילו מזג האוויר מעט יותר נוח ורוח קלה נושבת ברוב שעות היום.


מאמרים נוספים ...