ניסיונותיו של גוטמן לזהות את שרידי המחנות הרומיים שיוסף בן מתתיהו תאר (מלח' ד:א: ג) על הרמה מצפון ומדרום לגמלא לא הניבו פירות. אספסיאנוס לא התכוון לבלות זמן רב בגמלא. שיטות הבניה הרגילות של מחנות ועמדות שמירה כללו בעיקר בנייה בעץ (שלא שרד). יסודות המבנים פורקו מן הסתם במהלך מאות השנים שלאחר המרד, בפעילות חקלאית ואחרת.