Israel Antiquities Authority
נגישות

רחובות העיר ושעריה

גבי מזור, רשות העתיקות

הקדמה

במהלך המאה הב' לספירה מאופיינת אדריכלות העיר כרבות מאחיותיה במזרח האימפריה בעיצובה המונומנטלי. רחובותיה היו לרחובות עמודים המלווים במבני פאר ותכנית העיר עוצבה בעושר אדריכלי מונומנטלי ומפואר שהמשיך להשתקף בהדרה של ניסה-סקיתופוליס עד לשיאה של התקופה הביזנטית במחצית הראשונה של המאה ו' לספירה.

השערים בצפון העיר

בצפונה של העיר נחשפו שניים מחמשת שעריה המונומנטליים של העיר שהוקמו במחצית הראשונה של המאה ב' לספירה כשערים חופשיים וללא חומה במוצא רחובות העמודים של העיר. היו אלה שערי עיר מונומנטליים משולבים הכוללים קשת מרכזית ולצידה מגדלי אגפים. הקשת המרכזית עוטרה בשתי חזיתותיה (החיצונית והפנימית) בעושר רב בעמודים חופשיים שנשאו אנטבלטורה עשירה ובקירה נבנו נישות המעוטרות בפסלים.

בצפון מזרח על גדתו הצפונית של נחל חרוד וממזרח לתל-אצטבה, על אם הדרך המובילה לדמשק, נמצא שער עיר "שער דמשק" שרב דמיונו לשער דמשק אשר בצפונה של אליה קפיטולינה. לשער קשת מרכזית בעלת פתח אחד ששתי חזיתותיה החיצונית והפנימית עוטרו בעיטור אדריכלי עשיר. לשער מגדלי אגפים הבולטים בחזיתם ופינתם הפנימית חתוכה, וזאת להאדרת תחושת העומק של חזית השער.

 

 

ג'יסר אל-מקטע

מהשער יורד רחוב מרוצף המגיע לגשר גדול ממדים "גיסר אל-מקטע" החוצה את הנחל בזוית בלתי שגרתית של 131 מעלות. הגשר נשא על גבי מערכת קמרונות אדירה וסבוכה הניצבת באפיק הנחל רחוב שרוחבו 8 מ'. אורך ארבעת אומנות הגשר 37-32.5 מ' ושתי סוללות אבן אדירות ממדים הוקמו בשתי גדותיו. במבואו הדרומי של הגשר, בנקודת חיבורו ל"רחוב הגיא" ניצבה קשת מפוארת. אורכו הכולל של הגשר מגיע לכדי 200 מ', גובהו מעל הנחל כ- 18 מ'  והוא הגשר האלכסוני המרשים ביותר שנמצא ברחבי האימפריה הרומית.   

הטטרפילון ורחוב הגיא

ממוצאו הדרומי של הגשר נמתח רחוב עמודים עד לכיכר עגולה  שקוטרה 52 מ' והיא נמצאה מוקפת סטווים וחנויות. במרכזה נמצאו שרידי טטרפילון שעיטר את הכיכר. אל הכיכר התנקזו ארבעה רחובות, האחד הגיע משערה הצפון-מזרחי של העיר והגשר שעל נחל חרוד והמשכו רחוב המתנהל דרומה לאורך נחל עמל שממזרח לתל, רחוב שלישי התחבר אל הכיכר באמצעות קשת מפוארת והוא הגיע מהמזרח משערה הדרומי-מזרחי של העיר "שער גראסה". לבסוף ממערב הגיע אל הכיכר רחוב רביעי שהקיף את התל מצפון. מהכיכר התנהל דרומה אל עבר מרכזה הציבורי של העיר רחוב עמודים מפואר "רחוב הגיא, שרוחבו הכולל סטווים וחנויות מגיע ל 24 מ'.

שער קיסריה

ממרכז העיר נמתח צפונה הרחוב הצפוני, אף הוא רחוב עמודים מפואר שבמוצאו הצפוני-מערבי ניצב שער נוסף "שער קיסריה. שער העיר ניצב על הגדה הדרומית של נחל חרוד מפנים לגשר הרומי ששרידיו נמצאו ביסודות גשר עותמני שנבנה במקום בידי הסולטן עבד אל-חמיד בשנת 1877. אל השער הוביל כביש מרוצף, קצהו המזרחי של כביש "קיסריה-לגיו-סקיתופוליס" שנבנה לראשונה בשנת 70-69 לספירה, בימיו של אספסינוס, בידי מפקד הלגיון העשירי מ. אולפיוס טריאנוס, אביו של הקיסר טריאנוס, ושופץ בימי הדריאנוס. השער הניצב חופשי וללא חומה משלב בתוכניתו קשת מונומנטלית בעלת שלושה פתחים ומגדלי אגפים הבולטים בחזיתם המעוגלת. השער עוטר בעושר רב ושער דומה לו להפליא נבנה לימים במערב הדקומנוס של גדרה השכנה. בחזיתו הפנימית של השער נמצאו שרידי נימפיאון ורחבה מלבנית גדולה המרוצפת לוחות בזלת ומלווה בסטווים וקשת בעלת שלושה מעברים תוחמת אותה בדרום-מזרחה.

שער ניאפוליס

מעבר לקשת נמתח רחוב עמודים המגיע קרוב לודאי לכיכר עגולה נוספת המצויה למרגלות התל. כיכר זו ניקזה אליה כקודמתה שממזרח לתל ארבעה רחובות עמודים הרחוב הבא מהשער הצפוני-מערבי, הרחוב הצפוני המגיע למרכז הציבורי, רחוב המגיע משערה הדרומי-מערבי של העיר (שער נאפוליס) והרחוב המקיף את התל מצפון ומתחבר לכיכר המזרחית. באופן זה נוצר חיבור בין ארבעת שעריה הראשיים של העיר, שהכילה בתחומה המוניציפלי צומת דרכים מרכזי, המאפשר יחד עם זאת לנוסעים מן החוף או מגב ההר לחצות את העיר בדרכם ליעדם, דמשק או ערביה, בלי להיכנס למרכז הציבורי ההומה.


מאמרים נוספים ...