לצדו המערבי של הרחוב הצפוני בסמוך למוצאו במרכזה הציבורי של העיר נחשף מתחם מוקף סטווים הבנויים בסדר היוני  שמידותיו 135 X 102 מ'. אל המתחם הובילה מהרחוב, על ציר האורך המרכזי, פרופילאה מפוארת. בסיליקה מונומנטלית הנישאת על גבי פודיום ובנויה בסדר הקורינתי נמצאה בצדו המערבי של המתחם ונראה כי במרכז המתחם ניצב מקדש המוקף אף הוא סטווים.