לצד הסטיו הדרומי של המתחם נבנה אודאון, תאטרון קטן ומקורה ששימש קרוב לודאי גם כבולטריון, מקום מפגשה של מועצת העיר. נראה כי המתחם מוקף הסטווים והבסיליקה שהוקם במחצית הראשונה של המאה הב' לספירה הנו פורום/בסיליקה (קיסראום), המהווה באדריכלות התקופה האימפריאלית מתחם פולחני המוקדש לפולחן הקיסר.