בניצב לרחוב פלאדיוס נמצאו מדרום-מערב לו שרידי רחוב נוסף המלווה את חזית התיאטרון  ובהמשכו מערבה גם את חזית בית המרחץ המערבי. בצומת הרחובות נמצאו שרידי יסודותיו של נימפיאון שמבנה העל שלו הוסר בשלב מאוחר יותר ותוכניתו על כן אינה ברורה. בין הנימפיאון והפרופילאה המובילה לבית המרחץ המערבי נמצאו שרידיה של לטרינה רחבת ממדים שמערכת ניקוזה משולבת בניקוזו של רחוב פלאדיוס.