מדרום לתיאטרון, בינו לבין ההיפודרום שהוקם מחוץ למרכזה הציבורי של העיר נמצאו בחפירות פ' ויטו שרידי שער נוסף, כפי הנראה שערה הדרומי של העיר, על אם הדרך המובילה ליריחו וירושלים. בהעדר חומה סימנו שערי העיר הניצבים כמונומנטים מפוארים במוצא רחובותיה את גבולותיה המנהליים והמשפטיים של העיר ומבואות מערכת הדרכים האזורית המגיעה לתחומה.