Israel Antiquities Authority
נגישות

הכנסיה בראש האקרופוליס

גבי מזור, רשות העתיקות

מרכז העיר
מרכז העיר

הכנסייה שבראש האקרופוליס הנה היחידה שנבנתה בתחומי מרכזה הציבורי של העיר. היא הוקמה בראש התל ולא במרכז שלמרגלותיו, שלהבדיל מערים אחרות כגראסה, פלה, גדרה וערים רבות נוספות לא נמצאו בו לפי שעה כל כנסיות. יתרה מזאת לא נמצאה בעיר שהייתה למושב בישוף אף לא בסיליקה כנסייתית אחת שלא לדבר על קתדרלה. הכנסייה שבראש התל נבנתה קרוב לודאי במחצית השנייה של המאה הה' לספירה, וזאת זמן רב לאחר שהמקדש לזאוס אקראיוס נהרס ופורק.

הכנסייה נבנתה בסגנון כנסיות-הזיכרון העגולות (ambulatorium) שחלקן המרכזי אינו מקורה ומקבילות לדגם נמצאו באזורנו. כנסיות אלה לא יועדו בדרך כלל לשימושי הקהילה השוטפים ואפשר שכנסיית האקרופוליס הוקדשה ליוחנן המטביל ויתכן ואף הייתה חלק ממכלול מנזרי. שאר הכנסיות נמצאו כולן בשולי העיר, בתל-אצטבה, בסמוך לחומת העיר והן כולן כנסיות המשולבות במכלולי מנזרים.

מאמרים נוספים ...