בתחומי רחבת הסיגמה שנהרסה ברעש האדמה של שנת 660/1 וחלקיה פורקו נמצא בית קברות בן התקופה המכיל כ 350 קברים של גברים נשים וטף. אופיים של הקברים ותנוחת הנקברים העידו ללא ספק על מוצאם המוסלמי. אף כאן נראה כי הקבורה החלה רק משנת 700 לספירה ואילך והיא משקפת על כן את השינוי שחל בפרק זמן זה בתפקודו של המרכז הציבורי הישן.