ב 18 לינואר, שנת 749 לספירה הגיע באחת קיצה של ביסאן האומיית שנהרסה לחלוטין ברעידת אדמה בעלת עוצמה רבה. שכונות מגורים מועטות ופזורות המוקמות על גלי חורבותיה, מן הסתם בידי ניצולי הרעש, אינן אלה צל חולף מעברה המפואר. מרכז העיר נדד לגבעה הדרומית עליה הוקמה לימים המצודה הצלבנית המוקפת חפיר ובתקופה העות'מאנית כפר קטן שהיה הגרעין להקמתה של בית-שאן המודרנית בשנות החמישים של המאה העשרים. עיקרה של העיר המפוארת והעדות למותה הדרמטי נשמרו כאתר עתיקות שחיכה לאת החפירה שתגלה לימים חלק מצפונותיו.