Israel Antiquities Authority
נגישות

חפירות ברנע אשקלון - תקופת הברונזה קדומה I (הרחבת שכונת ברנע)

אמיר גולני - רשות העתיקות

בחודשים יוני-יולי 2004 נערכה חפירת בדיקה לאורך צירי תחבורה עתידיים באזור המיועד לבניית שכונה חדשה מצפון לאשקלון (שכונת ברנע ב-ג) כארבעה ק"מ צפונית לתל אשקלון. בהמשך לפרויקט זה, התנהלו לאחרונה עונה נוספת של חפירות הצלה נרחבות יותר בין פברואר-מאי 2005 כהרחבה של חלק מן השטחים שנחפרו בעונה הראשונה.  לחפירות הנוכחיות קדמו עבודות עפר נרחבות, אשר נעשו בשני שלבים: שלב ראשון לפני כ-40 שנה והשלב השני בשנת 2003.  עבודות אלו הסירו חלק ניכר מדיונות החול  אשר בחלקן הכילו שרידי התיישבות מהתקופה הביזאנטית (מאות 5-6 לספירה) המרוכזים ברובם על גבי קו רכס הכורכר במקביל לחוף.  פעולת הסרת הדיונות פגעה בחלקים נרחבים של אתר העתיקות, אבל גם הועילה בחשיפת חלק ניכר מ"שרידים" קדומים יותר מתקופת הברונזה הקדומה I  אשר היו קבורים מתחת לדיונות ולא היו מוכרים עד כה.
אתר הב"ק באשקלון ברנע היה מיושב באינטנסיביות רבה ומשתרע על פני שטח של כ-60-70 דונם במרזבה אשר ממזרח לרכס הכורכר המקביל לחוף.  עד כה נחפרו קרוב ל-3000 מ"מ של אתר זה בשבעה שטחי חפירה שונים (שטחים A – (G .  תוצאות החפירה בשטחים אלו נסקרות להלן:
שטח A נוהל על ידי ניר פארן וממוקם בחלקו הצפוני של האתר.  בשטח זה נתגלו שני מבנים עגולים הבנויים זה על גבי זה.  המבנה התחתון הנו ממגורה גדולה ועמוקה החפור כ- 3.5 מ' אל תוך החולות ואשר דופנה בלבני בוץ.   בשלב מאוחר יותר נפסק השימוש בממגורה זו ומבנה עגול, גם הוא מלבני בוץ, נבנה מעליו.   המבנה השני היה על-קרקעי, כנראה חלק ממכלול בניה גדול יותר אשר נחשף רק בחלקו וכלל חצר תחומה אשר חלקה רוצף בלבנים מסודרות.
שטח B נוהל על ידי סבטלנה טליס וממוקם מדרום לשטח A ובמרכז האתר.  בדיקות שיטתיות של ריבועי דגימה הממוקמים בין שטח A לשטח B הראו שאזור זה היה מיושב באינטנסיביות רבה; עומק השרידים הגיעה לעיתים עד 3 מטר.  בשטח B זוהו ארבעה שלבי פעילות עיקריים.  השלב הקדום ביותר זוהה במספר בורות בדיקה, וכולל מספר בורות ומפלסי חיים דלים אשר הושתתו על החולות.  השלב הבא כלל מספר קירות לבנים אשר תוכניתם אינה ברורה ומספר בורות, חלקם עמוקים וחלקם רדודים.  השלב האחרון להתיישבות זוהה בכל שטח החפירה ומהווה את עיקר הממצא בשטח זה.  בשכבה זו נבנה מתחם (22 X 15 מ') המוקף על ידי קיר שהיקפו כ- 66 מ.  מתקני התכה רבים ופסולת מטאלורגית הכוללת סיגים, שברי כוריות ולבנים שרופות מעידים על פעילות אינטנסיבית להתכת נחושת אשר התרכזה במקום זה.  בשלב האחרון לאחר נטישת המקום, הוטמנו כתשע קבורות, כולן קבורות ראשוניות של ילדים. רובם נחפרו אל תוך קירות המתחם וכוסו על ידי שברי חרס גדולים.  עד כה זוהה שלב זה רק בשטח B ולא ברור אם שאר האתר היה מיושב באותה תקופה או שכולו ננטש.
שטח C נוהל על ידי ניר פארן והנו בדיקה מצומצמת במדרון המערבי של רכס הכורכר.  בשטח זה נתגלו שרידים מן התקופה הביזאנטית בלבד.
שטח D נוהל על ידי אלכסנדר כרוכמלניק, ולאחר מכן הורחב על ידי אמיל אלג'ם ואלכסנדר פרייברג.  השטח ממוקם בחלקו המזרחי של האתר ובו זוהו שלוש שכבות ישוב עיקריות אשר עומק הצטברותם לעיתים היה מעל 2 מטרים.  השלב הקדום ביותר נבנה על החולות ומאופיין על ידי בניית קירות לבנים אשר חלקם מתעגלים ולצדם מספר בורות.  בשלב זה נבנה גם קיר לבנים רחב וארוך (רוחב 1.4 מ') אשר נחשף לאורך כ- 30 מ'; כנראה קיר חלוקה בין שני אזורים באתר.  קיר זה המשיך להתקיים גם בשלב הבא, אך חלקו התמוטט ויצא מכלל שימוש.  בשלב השני נבנו במקום מבנים גדולים ולצדם קירות לבנים דקים יותר אשר כנראה שימשו לחלוקה פנימית.  המבנים נבנו ברובם מלבנים ולחלקם מסד אבן. כן נתגלה כמעט בשלמותו מבנה עגול בקוטר 7.5 מ' הבנוי לבנים על מסד וריצוף אבן.  השלב האחרון להתיישבות במקום שונה באופן מוחלט מהשלב הקודם ומאופיין על ידי בניית מבנים בעלי תוכנית לא ברורה באבני גוויל בלבד.   
שטח E נוהל על ידי אלכסנדר כרוכמלניק ולאחר מכן הורחב על ידי ואלכסנדר פרייברג.  שטח זה ממוקם בחלקו הדרומי ביותר של האתר בו הוגדר קצה הישוב המאופיין על ידי מספר קירות דלים, בורות ומפלס חיים עני ורדוד.  מדרום לשרידים אלו התגלו מספר רב של "ארגזים" (גודל ממוצע 0.8 – 1.2 מ) הבנויים אבני כורכר והמשוקעים אל תוך הקרקע הבתולה.  ארגזים אלו טרם נחפרו ולכן לא ידוע תפקידם או תקופתם.
שטח F נוהל על ידי אלכסנדר כרוכמלניק וממוקם בקצהו המערבי של האתר..  החפירה במקום גילתה שורה של עשרה תאי קבורה המסודרים אחד בסמוך לשני בשרשרת.  התאים, אשר גודלם נע בין 25-40 ס"ם רוחב ו- 40-60 ס"ם אורך, היו בנויים טבעת לוחות כורכר מסביב ובתחתית, ולוח שכיסה כל אחד מן התאים בנפרד.  בתוך התאים נתגלו קבורות משניות, רובם של זכרים בוגרים, אחד עד שלושה לכל תא,כאשר הגולגלות רוכזו תמיד בצידו המערבי של התא עם הפנים לים.  מלבד העצמות, הקבורות היו נטולות כל ממצא אחר אשר היה יכול לתארך הטמנות אלו.
שטח G נוהל על ידי ניר פארן וממוקם בחלקו הדרומי של האתר.  שטח זה הכיל מספר מבני מגורים הבנויים מסד של אבני כורכר ושונה במהותו משטח D הממוקם מטרים ספורים מצפונו ואשר כלל מבנים גדולים יותר הבנויים בעיקר בלבני בוץ.
בשלב הקדום ביותר, אשר הושתת על החולות, הוקמו לפחות שתי מבנים סגלגליים.  מתחת לאחד המבנים התגלתה קבורה של ילד קטן בתוך פערור.  לצד מבנים אלו התקיימו מספר בורות החפורים  בחולות וכן מספר אסמים עגולים החפורים גם הם בחולות והמדופנים בלבני בוץ.  משלב זה נחשף גם חלק ממבנה מלבני עם פינות מעוגלות כאשר ספסל אבנים הוצמד לחלקו הפנימי ובמה עגולה הבנויה מלבנים הוקמה בחלקו המערבי.  על גבי ריצפה, מחוץ למבנה זה, נמצאה צלמית כינור שבורה.
כל המבנים האלו המשיכו להתקיים גם בשלב הבא כאשר הורמו מפלסי הרצפות. יחד אם זאת, בשלב השני אחד מהממגורות התת-קרקעיות הפכה למבנה על קרקעי, בדומה לתהליך שנצפה בשטח A.  בשלב זה נבנה גם קיר ארוך אשר חילק את השטח הפתוח בין מבנה האחד לשני, אולי חלוקה בין שתי משפחות שכנות.  באותו שלב הורחב המבנה עם הפינות המעוגלות כלפי מזרח וכמעט הכפיל את שיטחו.
בשלב האחרון יצאו שני המבנים הסגלגלים מכלל שימוש אך הקיר אשר חילק ביניהם והמבנה הגדול עם הפינות המעוגלות המשיכו להתקיים עם מספר תוספות.

עיבוד החומר ובכלל זה הבנת המכלול הקראמי מן האתר נמצא בראשיתו ולכן אנו נמנעים בשלב זה לקבוע בודאות לאיזה שלבים של תקופת הב"ק I יש ליחס כל שכבה ושכבה אשר זוהתה בחפירות.  יתכן וניתוח טיפולוגי-סטאטיסטי ממוחשב של המכלול הקראמי, הנעשה בימים אלו על ידי סבטלנה טליס, יוכל גם לקשור שכבות שונות משטחים נפרדים באתר ביתר וודאות ויוכל להגדיר בדייקנות מכלולי קראמיקה של הב"ק I בדרום שפלת החוף והשתנותם לאורך התקופה.


החפירות הנוכחיות באתר החדש של אשקלון ברנע הנן הזדמנות נדירה ללמוד על אתר מתקופת הב"ק I אשר לא היה ידוע מקודם. עיקר חשיבותם של החפירות טמון בהיקפן, המאפשר חשיפה אופקית רחבה של שכבות ישוב מרוכזות וזיהוי אזורי מגורים, אזורי תעשייה ואזורים ציבוריים שונים באתר אחד.  כפועל יוצא מכך, יחודו של האתר בא לידי ביטוי בכמה תחומים.  יתכן ותפרוסת ומיקום מבני המגורים מלמד על אופי תפקודם ושינויים חברתיים שעברו על המתיישבים במקום לאורך זמן.  מבני האסם הגדולים מעידים על אחסון בקנה מידה גדול במיוחד, אולי של תוצרת ליצוא.  מתקנים אלו נמצאו לצד מבנים גדולים במיוחד הנראים כמבני ציבור שאולי מבטאים את פעולת השלטון בריכוז וחלוקה של סחורות.  לצד מבני הציבור והגדולים, מציאת מתחם מוגדר, אשר תפקד כמתחם תעשייתי לעיבוד נחושת, הנו מפתיע במיוחד לאור הבנתנו את תעשייה זו כתעשייה "ביתית" בתקופה זו  ורומזת על קיום של סדרי שלטון שונים ומשתנים בהיסטוריה של האתר. 


האתר באשקלון ברנע התקיים בו זמנית לאתר אחר מדרומה לו.  חפירות רבות אשר התקיימו באזור אפרידר וכן באזור המרינה של אשקלון גילו אתר נרחב, אלא שחפירות אלו הם ביטוי להתיישבות הפזורה על פני שטח גדול במיוחד בעוד שהאתר הנוכחי באשקלון ברנע, אם אינטנסיביות ורצף הישוב שבו, יחד עם מבני האחסון ומבנים גדולים במיוחד הנראים כמבני ציבור, נראה כאתר המרכזי באזור.  יתכן ושרידי ההתיישבות המקוטעים מאותה תקופה באפרידר מהווים ישובי לווין לישוב באשקלון ברנע. 


את עוצמת ההתיישבות באשקלון בתקופת הב"ק I ניתן אולי להסביר במיקום של אשקלון בתוך פירצה רחבה בדיונה אשר אפשרה גישה נוחה יותר אל קו החוף.  נתון זה מצביע על הקשר הימי של אשקלון כבר בתקופה זו. תעשיית הנחושת הרבה ומתקני האחסון מעידים אולי על מה שייצא מן האתר בדרך הים, רמז לקיום מעגן במקום ממנו שווקה התוצרת.


מאמרים נוספים ...