במהלך עבודות פיתוח בשכונת ברנע באשקלון, נחשף קיר לבנים, ומס' מתקנים שתוארכו לפי הממצא הקרמי לתקופה ההלניסטית.


בעקבות חשיפה זו, נערכה חפירת הצלה, שבמהלכה נחשף ישוב הלניסטי גדול ומתוכנן. קירות המבנים עשויים מלבני בוץ, וחלק מקירות הלבנים מגיע לגובה של כשלושה מטרים.

הממצא הקרמי שנחשף באתר, מתוארך לאמצע המאה השנייה לפני הספירה והוא זהה לממצא הקרמי שנחשף במרשה באותה תקופה. היישוב ננטש בצורה מסודרת ואין סימנים להרס. לאחר נטישת היישוב, האתר כוסה בחול (דיונה) ששמר על האתר. התופעה של כיסוי דיונות חול, מוכר מהאתרים בסיני.


באתר נחשף רחוב ראשי שעליו ישנן מפולות של קירות לבנים. לרחוב הראשי שרוחבו 3 מטר, מתחברת סמטה ברוחב של 1.10 מטר. בצמוד לקיר הרחוב הראשי, נחשפה אינסולה הכוללת חצר גדולה, שממנה ישנן יציאות לחדרים הצמודים לחצר. על רצפת אחד החדרים נמצא מטבע של אלכסנדר באלאס המתוארך לשנת 145-150 לפני הספירה.


בחלקו הדרום מערבי של האתר נחשף בור מים מהתקופה הפרסית. הבור מטויח בטיח איכותי, קוטרו של הבור 4.5 מטר ועומקו מעל לחמישה מטרים. חומר קרמי רב נמצא בבור מים זה והוא מתוארך לסוף המאה הרביעית לפני הספירה. מעל בור המים בנוי קיר לבנים הלניסטי שלמעשה ביטל את השימוש בבור המים.


לאחר סיום החפירה נעשה חישוף מסביב לאתר, על מנת לאמוד את גודלו של האתר כ-80 דונם. במהלך החישוף נחשפו קירות לבנים נוספים ואף באר מים בעומק של יותר משלושים מטר בחלקו המזרחי של היישוב.


במדרון המערבי של האתר נערכה חפירה נוספת עקב דרישת הקבלן, וגם בשטח זה נחשפו קירות לבנים, מתקנים ואף רחוב ראשי השייכים לאותו יישוב הלניסטי גדול. הממצא הקרמי זהה לזה שנחשף בחלק המזרחי של היישוב, ואחד הממצאים החשובים שנחשפו היא ידית רודית עם טביעת חותם המתוארכת ל-152 לפני הספירה. באחד החדרים שנחשפו בשטח המערבי נמצאו מטבעות של אלכסנדר באלאס ( 145-150 לפני הספירה ).


באתר לא נמצא ממצא המאוחר לאמצע המאה השנייה לפני הספירה. ייתכן שנטישת היישוב קשורה לפעילות חשמונאית, שהתרחשה באשדוד על ידי יונתן.
האתר בחלקו העליון כוסה בחול על מנת לשמרו לעתיד. חלקו המערבי של היישוב נהרס ע"י היזם.