האתר נמצא בראש שלוחת  אבן גיר סמוך לאפיק משני של נחל לכיש. השם פתורה הוא שם מודרני. באתר נעשו מספר חפירות [ י. באוןמגרטן. א. גורגלזני ובאומגרטן . א. און ובאומגרטן ] העונה השלישית התמקדה בראש הגבעה וכן  במורדות המזרחיים .

שטח M 
ממוקם על המדרון המזרחי וממזרח למקווה ציבורי שנחשף בעונה הראשונה. בחפירה אובחנו מבנים וקירות המתוארכים למאה הראשונה לספירה ותחילת המאה השנייה. בחפירה נחשפו שתי שורות של מבנים המתואמים לתוואי הטרסה.נמצאו כמויות ניכרות של קרמיקה המתוארכת למאה הראשונה . כן נמצאו שברי בזלת ושברי כלי מידה ו – 13 מטבעות. יתכן והחדרים שימשו לתעשייה [ בית בד ] או למסחר.

שטח 2 C
תוצאות החפירה העלו תמונת ישוב כפר נרחב [ כ – 10 דונם ] מן המאה הראשונה והשנייה לספירה הכולל מבני מגורים ., בור מים ומקוואות. השטח נחפר במידה מצומצמת בעונה הראשונה. עתה נחפר מלוא השטח לקבלת תמונה שלמה של היישוב , שלבי היישוב והתפקודים השונים של אזורי היישוב והיחסים ביניהם.  נחפר מכלול [ גודלו כ- 40 X 60 מ' ]. שניבנה בתכנית אדריכלית ברורה ומסודרת עם חלוקה פונקציונאלית של היחידות השונות. התושבים התיישבו בשיא הגבעה ויישרו פילסו את השטח המסולע.  לא כל השטח פולס או מולא ולמרות זאת מפלסי הרצפות אינם אחידים.


שני שלבים באתר. השלב הראשון , בו נוסד היישוב, נבנה לפי תכנית שהקיפה את מלוא השטח . בשלב השני  ייושרו שרידי השלב המוקדם תוך שימוש בחלק מהחדרים סתימת המקוואות , ביטול מערכת תעלות המים ובניית קירות הטייה חדשים. בחלקו הדרומי של המבנה נמצאו חדרים המקיפים חדר מרכזי , באחד מחדרי ההקף נמצא מטמון מטבעות העשוי להצביע על זמן חורבנו של היישוב. בחדר המרכזי התגלו מתקנים . אפשר והחדר המרכזי והחדרים שסביבו מהווים מבנה מרכזי.


במערב המכלול נמצא חדר ובו מספר מתקנים מטויחים דמויי אמבטיה . בחדר זה התגלתה מחתה מברונזה. באגף זה של המכלול תעלות מים חצובות ומטויחות . מצפון ליחידה בור מים פעמוני חצוב.


ממערב לבור המים ומצפון לחדר המתקנים נמצאו שרידי מגדל מרובע. קירות המבנה עבים ומורכבים ממספר יחידות דבר המרמז , אולי , על שיפועים בנויים שעמדו בהיקף בסיס המבנה תופעה המוכרת מאתרים נוספים. מדרום למגדל ומעל לשרידי המכלול הקדום, נמצאו שרידי 'ריצוף' אבנים – תשתית דרך שכוונה מז'/מע' ושאותרה לאורך כ – 35 מ'.
באזור היחידה הדרומית מזרחית של המכלול כולו נחשפו שלוש מקוואות.

האתר היה  מיושב במחצית הראשונה של המאה ה- 1 לספירה ויתכן וחרב במהלך המרד הגדול . השלב המאוחר והעיקרי של המבנה הוא מהמאה השנייה לספירה עד לימי החורבן של מרד בר כוכבא.