בחודש מאי 2004 נערכו חפירות חדשות באתר מצד מעלה מחמל על מנת לאפשר עבודות שימור במבנה של המצד ולאחר חפירות שוד ליד המצד בהן התגלו שרידים של מבנים נוספים וקרמיקה נבטית ורומית המתוארכת למאה ה-א' לספירה.

בחפירות שנערכו כ-5 מ' דרומית למצד נתגלה מבנה כ- 5 X 4 מ' מרובע המחולק לארבעה חדרים לפחות. לפי ממצא הקרמי שהתגלה במבנה מראה כי המבנה היה בשימוש מאמצע המאה ה-א' לספירה ועד תחילת המאה ה-ב' לספירה כאשר הוא קרס ברעידת אדמה.

בתעלת יסודות של המצד נתגלו חרסים נבטיים שמתורכים לסוף המאה ה-ב' לספירה או תחילת המאה ה-ג'. לפני הממצאים החדשים, נראה כי המצד נבנה לאחר הרס מבנים קדומים באתר ולא לפני סיפוח הרומית של הממלכה הנבטית בחצי השני של המאה ה-ב' לספירה.

בנוסף, לפי מחקר חדש של הממצאים שהתגלו בחפירות של ד"ר רודלף כהן בשנות ה-80, נראה כי המצד חזר לשימוש במאה ה-ד' לספירה בדומה למצד שער רמון, כנראה כחלק ממערך הצבאי הרומי באזור ולא כתחנה מסחרית של תקופה הקודמת.