בין התאריכים 2.10.2004 – 4.11.2004 נערכה חפירת הצלה על תוואי גדר שקף שומריה. בתחום האתרים ח' אל נצראני, גבעת מרשם (צפון), ח' בניה, תל בית מרשם, ח' אבו מלסם. החפירה במימון משרד הביטחון התבצעה בשיתוף פעולה של רשות העתיקות ואוניברסיטת בן גוריון בנגב. דווידה אייזנברג-דגן ניהלה אחד משטחי החפירה.

נחפרו שישה שטחים, כולם סביב תל בית מרסים המקראי הידוע מחפירותיו של אולברייט מהעשורים הראשונים של המאה העשרים. ההרצאה תתמקד בממצא המרשים ביותר מהחפירה, הכנסייה הביזנטית בשטח C. הכנסייה ניזוקה קשות משני גורמים עיקריים: האפסיס המרכזי בחלקה המזרחי הושמד כליל כאשר הוקמה במקום טרסה חקלאית ואילו החלק המערבי נהרס על ידי דחפורי צה"ל בבניית מחסומי עפר. בחפירה נחשפה כנסייה בעלת מבנה בזיליקלי ואובחנו בה שני שלבי בנייה המתוארכים על ידנו לשלהי התקופה הביזנטית.

בשלב הראשון כלל המבנה קריפטה בחלקו הדרומי ובשלב השני נבנה אפסיס נוסף מעל הקריפטה, אולי שימש כבפטיסטריום של הכנסייה. נותרו קטעים משתי שורות הסטילובטים אשר עליהם ישבו העמודים שהפרידו בין האגפים הצדדיים לאולם התווך. כמו כן, נמצאו שרידים של אגן הטבילה בשימוש משני בקיר מאוחר. שרידי פסיפס צבעוני עיטרו את רצפת הכנסייה באגפים הצדדיים, באולם התווך ובנרתקס, ונמצא גם קטע בחדר הנספחות הדרומי לאפסיס המזרחי. יסודותיהם המקוטעים של מספר קירות מרמזים כי ייתכן והיו חדרים נספחים למבנה הכנסייה.

נתגלו ארבעה קירות מאוחרים במבנה הכנסייה השייכים לתקופה שבה מבנה הכנסייה יצא משימוש.  הממצא הקרמי מרמז כי ייתכן וחלקם שייכים לתקופה האיסלמית הקדומה וחלקם מהתקופה העות'מאנית. הקשר בין קירות אלו אינו ברור.