בעונת החפירות 2005 בתל צפית/גת נערכו חפירות בשטחים שונים בתל ובסביבותיו. עיקר הממצאים מעונה זו הם מתקופת הברונזה הקדומה, הברונזה המאוחרת, תקופת הברזל א-ב, ומהתקופה הצלבנית. בהרצאה זו אתמקד במספר ממצאים מיוחדים מן העונה האחרונה, ביניהם:  כתובת זו - הכתובת הפלשתית הקדומה ביותר שנתגלתה עד כה, מראשית הברזל IIא, באותיות "פרוטו-שמיות". בכתובת  שני שמות הודו-אירופיים (הדומים לשם "גוליית"). כמו כן יידונו ממצאים פולחניים מתקופת הב"מ; ועוד.