סקר הגליל התחתון הראה כי האזור חרב בעקבות מסע תגלת פלאסר הג' ולא נושב עד לתקופה הפרסית. שתי תגליות אקראי עשויות להאיר מחדש את התהליכים שהתרחשו באזור בין שתי תקופות אלה. בסמוך לתל עיינות ציפורי התגלה באקראי אתר קטן אשר נוסד על קרקע בתולה, במקום שלא נושב עד אז. נחשפו שרידי מבנה בודד אשר חרב בשריפה ועל רצפותיו כלי חרס המתוארכים לסוף המאה הז' והמאה הו' לפנה"ס. אתר דומה נוסף התגלה גם הוא בנסיבות דומות מצפון לחורבת יפתחאל ונחפר על ידי ה' סמיטליין. שני האתרים הללו הם קטנים בשטחם, חד תקופתיים ונוסדו בסמוך לאתרי יישוב הסטוריים. על פי כלי החרס נראה שמדובר באוכלוסיה מקומית. משך קיומם של שני האתרים היה קצר ביותר וכבר בתקופה הפרסית הם ננטשו והתושבים חזרו לאתרים בעיינות ציפורי ובחורבת יפתחאל. עדות זו מאפשרת להגדיר לראשונה שלב הסטורי קצר בתולדות היישוב בגליל התחתון. נראה כי את הישובים הללו אפשר לייחס לשארית פליטה קטנה ששרדה באזור לאחר מסע תגלת פלאסר ג' וההגליות שבאו בעקבותיו, והתרכזה באזור שסביב בקעת בית נטופה.