בשנת 1955 פרסמה אליזבט קרופוט  77 אריגים ממערה מס' 1 בקומראן. כ-400 אריגים נוספים ממערות שונות באתר נשמרו באקול ביבליק בירושלים במשך כחמישים שנה. חלקם פורסמו בקצרה על ידי מיריי בייליס בשנת 2003, אשר בחנה אותם לפני ניקויים. כהיסטוריונית היא הדגישה נושאים כגון הקשר בין המגילות לאריגים וכמעט לא התייחסה לפרטים טכניים כגון סוג האריגה, כיוון טווית החוטים ועוד. אריגים אלה עברו לאחרונה למעבדות רשות העתיקות. השימור נעשה על ידי רעיה ויניצקי והקיטלוג — על ידי. ההרצאה תדון בתארוך האריגים, חומרי הגלם, הטוויה, הצביעה, האריגה, הבגדים להם שימשו כמו גם עטיפות למגילות והיבטים מגדריים הנובעים מכל אלה.