בעקבות הקמת גדר ההפרדה בחלק הדרומי של עמק האלה נערכה חפירת בדיקה באתר של חורבת צור (נ"צ 201358/618034). האתר הקרוי על שם יובל של נחל האלה לא מופיע בסקרים השונים ונתגלה במלואו כחלק מסקרי קו התפר במקום. האתר נמצא בגדתו המזרחית של נחל האלה וכולל ממצאים המתוארכים למן התקופה ההלניסטית ועד לתקופה המוסלמית הקדומה. חפירות הבדיקה שנערכו בחלק הצפוני של האתר חשפו מכלול של בית מרחץ ושתי כנסיות הבנויות זו על גבי זו.
 
בית המרחץ מטיפוס המרחץ המעגלי נתגלה כמעט בשלמותו. לבית המרחץ שני שלבים: שלב רומי מאוחר או ביזנטי קדום ושלב ביזנטי מאוחר. השלב הראשון כלל פתח ממזרח וחדר מבוא דרכו נכנסו אל חדר הפריגי'דריום בעל רצפת הפסיפס הצבעוני. כנראה שבמרכז הפריג'דריום נקבעה מזרקה או אמבט מים. מחדר הפריג'דריום הובילו שני מעברים הן אל חדר הטיפידריום והן לחדר הקלדריום אשר בניהם קיים מעבר נוסף.
 
הטיפידריום רוצף ברצפת פסיפס תלויה (סספנסורה), וכן ציפויי של אריחי שיש בקירות. בחדר הקלדריום נתגלתה מערכת ההיפוקאוסט בשלמותה ובכלל זה התנור בחלק המערבי. בשלב השני של בית המרחץ סופח חדר הפריג'דריום לכנסייה והפך לחדר הטבילה.
 
מדרום לבית המרחץ נתגלו שתי כנסיות ביזנטיות הבנויות אחת על גבי השנייה. הכנסייה הקדומה הוקמה לפני המאה השישית לספירה וכללה אפסיס חצוב במזרח ללא חדרי פסתופוריה. במת הכנסייה רוצפה בפסיפס צבעוני בעל דגם גיאומטרי ואולם התפילה רוצף בפסיפס לבן. הכנסייה המאוחרת שנבנתה במקום מתוארכת לראשית המאה השישית וכללה אפסיס בנוי עם חדרי פסתופוריה ופסיפסים צבעוניים בעלי דגם גיאומטרי באולם התפילה. בבמה נתגלתה רצפת פסיפס מעוטרת ממנה שרדו חלקים מעטים. סורג הבמה שנתגלה בחלקו כלל סורגי אבן גיר בדגם סבכה עם עיטורי ציפורים וזמורות ענבים.
חשיפתן של כנסיות אלו לרבות הכנסייה הקדומה מאפיינת את אזור דרום מזרח עמק האלה ששפע בכנסיות החל מהמאה החמישית לספירה.