במהלך החודשים האחרונים נחפרו מספר שטחים באתר צריפין (צרפנד אל-עמאר) ממערב לרמלה. בחפירה נתגלה מידע רב אודות ההיסטוריה היישובית של הכפר ששכן באתר, החל מהתקופה הביזנטית ועד למלחמת השחרור.
 
בהרצאה יוצגו המסקנות הראשונות על היסטוריה הישובית בצריפין, תוך הסתמכות על הממצא מן השטח ובשילוב מקורות היסטוריים.
 
חשיבותו הרבה של האתר לחקר היישוב בימי הביינים ובעת החדשה, נובעת מהיותו תחנה על הדרך הראשית יפו-רמלה-ירושלים. בנוסף, זוהתה באתר שכבה אומאית, אשר ייצוגה בחפירות באזור רמלה נדיר.