בנייתם של שלושה מתחמי פולחן מיוחסת להורודוס: הר-הבית בירושלים, מערכת המכפלה ואלוני ממרא. המכנה הארכיטקטוני המשותף של שלשות מבנים אלה הוא השימוש באומנות אחוזות (פילאסטרים) בעיטור קירותיהם החיצוניים. עד כה ההתייחסות במחקר הדגישה את המונומנטאליות והשיקולים האסתטיים בשימוש באלמנט זה. אולם ההרצאה באה לבחון בראייה סיגנונית ואיקונוגראפית את העומד מאחורי השימוש במוטיב הפילאסטרים ולהבליט דווקא את המרווחים השקועים שבין האומנות האחוזות. היא מתחקה אחרי שורשי מסורת זו אשר ראשיתה עוד במקדש שלמה ובביטוי הסתום משהו "חלוני שקופים אטומים", עבור במגילת המקדש בתלמוד הבבלי ובמדרש. מהם עולה כי מאחורי מוטיב זה המעטר את קירות מתחם הר-הבית עמד רעיון אידיאולוגי שמייחד את הבנייה הפולחנית היהודית.