כמות האתרים הארכיאולוגיים מהתקופה הכלקוליתית בנגב, שבהם נמצאו ונבדקו עצמות אדם בעשור האחרון, קטנה ביחס לשאר חלקי הארץ (8% בלבד).  בנוסף, מצב השימור של העצמות  שנמצאו גרוע.
 
בהרצאה יוצגו האתרים שנחפרו בנגב והמסקנות העולות מתוך לימוד הממצא הקיים.
בין השאר, ניתן לראות דמיון בין מנהגי הקבורה של האוכלוסייה בנגב בתקופה הכלקוליתית לאלו המאפיינים את  שאר האזורים שבהם נמצאו אתרים שמזוהים עם התרבות הע'אסולית.  אולם, השינוי הדרסטי במנהגי הקבורה שמאפיין את האוכלוסייה בארץ ישראל במעבר מהתקופה הכלקוליתית לתקופת הברונזה,  פסח על אזור הנגב.  באתרים באזור הנגב ואשקלון ניתן לראות המשכיות של מנהגי הקבורה של התקופה הכלקוליתית אל תקופת הברונזה ללא שינוי מהותי.  באתר אשקלון, שבו נחפר זה עתה יישוב ובית קברות מתקופת הברונזה הקדומה, נמצאו חפצים אינדיקטיביים לתרבות הע'אסולית, כגון צלמית כינור, ומנהגי קבורה כלקוליתיים מובהקים, כגון קבורת נפרדת של תינוקות בקנקנים בתחום היישוב.  ממצאים אלו, וכן קבורה מטיפוס "סולם" שנמצאה לאחרונה במקביל באשקלון (ברונזה קדומה) ובפלמחים (כלקולית), מהווים לדעתנו עדות מכרעת להמשכיות האוכלוסייה בנגב בין שתי תקופות אלו.