בחודשים מרס-אפריל 2003 נערכה חפירת בדיקה באתר נחל גוברין (נצ"מ 132800/115450), לקראת סלילת מעקף בכביש 353 במסגרת פרוייקט כביש חוצה ישראל.
 
האתר
אתר נחל גוברין נמצא על גבעה נמוכה ונפרש גם על שיפוליה הצפוניים, בין הקיבוצים גת וגלאון, כ-1 ק"מ ממערב לתל זית וכ- 150 מ' מדרום לנחל גוברין.
החפירה נערכה בשני שטחים: מדרום לכביש 353 (שטח A) ומצפון לכביש (שטח B).
בשטח A התגלו שרידי בניה ושני שלבים של מפלסי פעילות מן התקופה הכלקוליתית ומעליהם נחשפו שני שלבים מתקופת הברונזה התיכונה 2. בשטח B התגלו שרידים מתקופת הברונזה התיכונה בלבד.
 
התקופה הכלקוליתית- מתקופה זו נחשפו שרידים הכוללים מתקנים ומחסות סלע עם תוספות בנייה לצורך מגורים או לאחסון (תמונות מס' 2, 3). בשלושה מקומות הובחנה בניה כזו. על פי כלי החרס שנמצאו בתוכם, תוארכו המתקנים לתקופה הכלקוליתית.
כמו כן התגלו שני שלבים של מפלסי פעילות עם מתקנים דמויי כוריות.
נראה שהיישוב הכלקוליתי התרכז בחלקו הדרומי- הטרשי של האתר, תוך ניצול הסלע והחללים שבו.
 
תקופת הברונזה התיכונה- בתקופת הברונזה התיכונה היה במקום יישוב בעל אופי כפרי. שרידי היישוב מתקופה זו נתגלו בשני שטחי החפירה (A, B) וכללו שרידי מבנים, רצפות ומתקנים. המבנים נבנו באבני גוויל ורצפותיהם נעשו בעפר מהודק (תמונה מס' 1). על הרצפות נמצאו כלי חרס וכלי שחיקה האופייניים לתקופת הברונזה התיכונה 2.
לכלי החרס מאפיינים של תקופת הברונזה התיכונה 2 א', אך גם של הברונזה התיכונה 2 ב', ובכלל זה שבר של פכית מטיפוס כלי "תל אל יהודיה".