במסגרת חפירות הצלה באזור יתיר מטעם רשות העתיקות וסקר מערכות חקלאות קדומה במסגרת פרויקט מחקר מטעם אוניברסיטת בר אילן, נאספו נתונים אודות תשתיות חקלאיות רחבות היקף באזור יתיר.
 
התשתיות החקלאות כוללות:
גדרות וטראסות המעידות על ניצול אינטנסיבי של מדרונות; מאות ק"מ של ואדיות סכורים בטראסות מאסיביות שגובהן עד כ-5 מ' הבנויות מאבנים שאורכן עד כ1 מ';
מספר רב של מגדלים חקלאיים שמידותיהם כ-4X4 מ' וגתות גדולות בעלות בורות איגום שקיבולתן 4-8 מ"ק.
מערכות החקלאות הללו פזורות בכל השטח בצפיפות רבה והן נבדלות ממערכות החקלאות המסורתיות של חבל ההר אותן ניתן למצוא בשטח מצומצם בלבד בשולי היישובים באזור, כגון: ח' ענים, ח' ענים-עליונים, יתיר וקריות.
 
ניתוח נתוני הסקר והחפירות מאפשרים לתארך את פיתוח תשתיות החקלאות במרחב הבין-יישובי לתקופה הביזנטית.
לתוצאות העבודה באזור יתיר השלכות להבנת מערכות החקלאות בכלל ספר המדבר, כגון בבקעת באר שבע ובהר הנגב.