יום העיון החמישי המשותף של החוגים לארכיאולוגיה וללימודי ים באוניברסיטת חיפה ושל מרחב צפון ברשות העתיקות, מוקדש לזכרו של פרופסור אבנר רבן שהיה מיוזמי מסורת הכנסים המשותפים.
 
בארבעת המושבים שזורים סיכומים של מחקרים ודיווחים ראשוניים על חפירות הצלה ומפעלי שימור.
 
במושב הראשון יוצגו מחקרים עדכניים של ממצאי חפירת המערה בפקיעין שנערכה בעשור הקודם ושל התיאטרון של בית שאן שחפירותיו החלו לפני 46 שנים. דיווחים מוקדמים ימסרו על חפירות בחורבת נסיבה שחודשו אחרי יותר מעשרים שנה ועל חפירות רחבות שנערכות בפעם הראשונה במיעאר שליד יעד.
 
בעקבות פרופסור אבנר רבן ז"ל בחרנו להקדיש את המושב השני למחקרי הים וערי החוף. תוצג עדותו של הממצא הארכיאוזאולוגי על החיים בעיר הנמל דור בראשית תקופת הברזל ועדותן של אמפורות לתולדות העיר והנמל של עכו. דיון בממצא מחפירת טרופות של שתי ספינות שנמצאו סמוך לדור יחתמו את המושב.
 
המושב השלישי מוקדש לפעילותם של נוצרים בארץ ישראל. בראשית תינתן סקירה על מחקר הנצרות הקדומה ולאחר מכן תובא סקירה על גילויים משתי חפירות שהניבו מידע חשוב ביותר על תהליכי פריחתה של הנצרות בימי השלטון הרומי ועל השתלבותה בארץ ישראל תחת השלטון האומאי והעבאסי. את המושב יחתמו שתי הרצאות שדנות בהשפעת האדריכלות האירופאית על מבני הצלבנים במאה הי"ג.
 
במושב הרביעי יוצג מגוון של מחקרים ומפעלים, החל מסיכום תגליות הזמן האחרון, דרך סיכומו של מחקר אודות יפו הצידונית, מפעל שימור מיוחד בצפת וסיכום מחקר על השדליה בעכו. מחקר השדליה חורג מתחום הארכיאולוגיה גם אל תחומן של ההסטוריה והאתנוגרפיה.
 
את יום העיון יחתום דיווח קצר על תגלית חדשה במחקר הנמל של קיסריה, מחקר שאבנר רבן הוליכו משך שנות דור