Israel Antiquities Authority
נגישות

חידושים במחקר התיאטרון הסוורי של סקיתופוליס (בית-שאן)

וליד אטרש – רשות העתיקות ואוניברסיטת חיפה

התיאטרון הסוורי
התיאטרון הסוורי
מבני הבידור תפסו מקום נכבד בתרבות הפנאי של העיר הרומית סקיתופוליס. במהלך החפירות שהתקיימו באתר בין השנים 1963-1960 ו- 1999-1986 נחשפו במרכז הציבורי שני תיאטראות, אודיאון ואמפיתיאטרון.
 
התיאטרון הסוורי נבנה בסוף המאה הב'-ראשית המאה הג' לספירה מעל שרידיו של תיאטרון רומי קדום מן המאה הא' לספירה. התיאטרון שהמשיך לשמש עד סוף התקופה הביזאנטית ובמרוצת שנות תפקודו הארוכות, הוכנסו בתכניתו שינויים אחדים.
מערכת המושבים (cavea) נחלקה לשלושה גושים אופקיים ובצד הדרומי של התיאטרון שרד קיר היקפי, אשר תחם את מערכת המושבים על שלוש קומותיה. על הבימה (pulpitum) סגר משלושה צדדים קיר חזית הבימה (scaenae frons), שהיה החלק המרשים ביותר של התיאטרון. בחזית זו היו שלושה פתחים: הפתח המרכזי (regia valva) נתון בתוך אכסדרה חצי עגולה ושני הפתחים הצדדיים  (hospitalia) הנתונים בתוך אכסדרה מלבנית כל אחד. על גבי המסד, שלמרגלות הסקנה פרונס הוצבו זו מעל זו שלוש מערכות של עמודים נושאי ארכיטרבים. זו התחתונה היתה הגבוהה ביותר ואילו זו העליונה הנמוכה ביותר. מערך הדרגתי זה יצר חזית מאוזנת ומרשימה. הגג, אשר הכתיר את הסקנה פרונס, היה שווה בגובהו לסטיו (porticus), אשר הקיף בחצי מעגל את מערכת המושבים.
 
בתכנית התיאטרון אובחנו שלבים ושינויים, שהם תוצאה של גורמים הנדסיים ופגעי הטבע. לראשונה לאחר שקיעת חלקו הצפוני של התיאטרון באמצע המאה הג' לספירה ולאחר מכן, בעקבות רעידת האדמה של שנת 363 לספירה, שופץ מבנה הסקנה והוא נישא עתה לגובה שתי קומות בלבד. גם במרוצת המאה הו' לספירה, התיאטרון ממשיך לתפקד כמבנה ציבורי.
בבניית גוש המושבים התחתון קיימת תופעה מיוחדת ולא ידועה בתיאטראות המזרח הרומי: בראש קיר הפודיום נתגלו 20 חציבות מלבניות, שהמרחק בין אחת לשנייה נע בין 2.10-2.50 מ'. תוכנית החציבות סימטרית ומותאמת לסימטריה של התיאטרון. בתוך החציבות המלבניות שנתגלו בראש הפודיום ניצבו קורות עץ בעלי חתך מלבני, אשר נישאו לגובה 2.00 מ' לערך וביניהם רשת. כך התקבל למעשה קיר פודיום בגובה 3.00 מ' לערך, המשמש כמעקה לא קבוע הניתן להסרה. המעקה התחבר, ככל הנראה, בשני קצותיו אל קירות הפודיום של הסקנה פרונס. כך שטח האורכסטרה נסגר מכל עבר והפך למעין ארינה. מסתבר שבתיאטרון נערכו מופעי גלדיאטורים ומחזות ציד בנוסף למופעי המוסיקה והרקדנים, הטרגדיה והקומדיה, פנטומימה ומופעי המימוס.
 
מסתבר שהתיאטרון בסקיתופוליס שימש מאז יסודו גם כאמפיתיאטרון, בשל העדר מבנה מעין זה בעיר. באמצע המאה הד', לאחר רעידת האדמה, שוקם התיאטרון ובמקביל נבנה אמפיתיאטרון בחלק המערבי של מבנה ההיפודרום והתיאטרון חדל לשמש למופעי גלדיאטורים.

מאמרים נוספים ...