הטרופה נמצאה בעקבות סקר דיקורים שנערך בנובמבר 2001 על ידי תלמידי החוג לציוויליזציות ימיות בלגונה של דור (טנטורה). רק לאחרונה נסתיימה העונה הרביעית והאחרונה של החפירה באתר, בטרופה המהווה בסיס לעבודת דוקטורט בחוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה, המשלבת מחקר ארכיאולוגי של כלי השיט עם מחקר היסטורי של התקופה.
 
הטרופה, דור 2001/1, הייתה כנראה ספינת סוחר, שהפליגה לאורך החוף (Coaster). היא תוארכה על פי פחמן 14 לסוף המאה החמישית- תחילת המאה השישית לספירה. חלק ניכר מתחתית כלי השיט שרד, כולל: שדרית, תת שדרית, מוט- קצה אחד (חרטום?), יותר מ- 25 לוחות דופן, כ- 20 לוחות רצפה, יותר מ- 30 צלעות, חיזוקי אורך שונים וחלק ממערך בסיס התורן. מידותיה המקוריות היו כנראה 16 מ' אורך ו- 5 מ' רוחב.
 
מטען הטרופה כלל כ- 80 אבני בנין אשר נערמו בשתי קומות והיו מסודרות בשורות לרוחב הסיפון. מידותיהן הממוצעות היו 57 x 28x  18 ס"מ והן הונחו ישירות על גבי לוחות הרצפה, כשמחצלת ארוגה הגנה על העץ עצמו. רוב הקרמיקה שנמצאה בחפירה הינה ביזנטית, רובה שברים לא אינדיקטיבים, שלגביהם קשה לקבוע בוודאות שנמצאו in situ ושייכים במובהק למטען הטרופה.
 
מניתוח פרטי מבנה הספינה עולה כי הספינה נבנתה על בסיס שלד של שדרית וצלעות. משמעות המסקנה הזו היא, שהספינה דור 2001/1 מקדימה את כרונולוגיית השינוי בשיטות בניית כלי שיט מ 'צפוי-קודם' ל'שלד-קודם' בכ-500 שנה. טענה זו עוררה הדים רבים בקהיליה המדעית העוסקת במחקר כלי שיט עתיקים. בין השאר נטען כי אין להגיע למסקנה כזו בעקבות מחקר תוך כדי צלילה בלבד, אשר זמנה מוגבל ותנאי העבודה בה קשים, אלא יש לבחון את הפרטים ולבצע את המחקר מחוץ לים: במעבדה בחוף.
 
בעקבות זאת, ולאחר התייעצות עם רשות העתיקות, נעשה ניסיון ראשוני בו הוצא חתך מהאונייה מקרקעית הים. העצים הועברו למעבדת השימור של המכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה. הוצאת חתך של כלי שיט מהים איננה פעולה שגרתית בארכיאולוגיה הימית, ואפשר שהפעולה שנעשתה בדור 2001/1 היא מהבודדות בעולם אם לא הראשונה. ממצאי המחקר עד עתה מאששים את ההנחה שהספינה נבנתה על בסיס שלד, אולם המחקר רק בראשיתו. בהמשך ישומרו העצים, הממצא ישוחזר ויוצג לציבור.