הרצאה זו תציג את תוצאות התיזה שנכתבה במסגרת התואר השני של מגיש ההרצאה בהדרכת אדריאן בועז. המחקר התבקש לענות על השאלה "האם ישנה השפעה ארכיטקטונית צבאית של גרמניה המדיאוולית על מבצר מונפור ומבצר ג'ידין?".
 
היות ששני המבצרים הנדונים נבנו על ידי המסדר הטבטוני (מסדר האבירים הגרמניים) במאה הי"ג לסה"נ, קיימת אפשרות שבשני המבצרים נמצאים אלמנטים ארכיטקטוניים גרמניים. לכן, שני המבצרים הושוו עם כל מבצרי הממלכה הגרמנית הימי ביניימית שכללה כ-4600 אתרים. בכדי שהתשובה תהייה יותר וודאית, נעשו השוואות גם עם מאות מבצרים צרפתיים ועשרות מבצרים אנגליים ומזרח תיכוניים.
 
חשיבות ההשוואה טמונה בכך שאם ימצאו מקבילות גם בגרמניה וגם בארץ אחרת, לא ניתן יהיה לקבוע בוודאות שההשפעה הינה גרמנית, תשובה שהייתה אפשרית אבל מוטעית אם ההשוואות היו נעשות אך ורק עם מבצרים גרמניים.
 
ההשוואות התייחסו לצורה הכללית של המבצרים ולצורת וסידור האלמנטים השונים שכללו. המגדלים, ובמיוחד מגדל העוז שנחשב לאחד האלמנטים החשובים במבצר אם לא החשוב ביותר, נבדקו באופן יותר בסיסי. היות שהאולם עם האומנה המרכזית המתומנת שנמצא במבצר מונפור הינו אלמנט מערבי מובהק, גם הוא נבדק ונחקר באופן מורחב, למרות שאינו אלמנט צבאי.
 
למבצר מונפור נמצאו מקבילות בכל אחת מהארצות שנכללו בדיון חוץ מאנגליה שייתכן ויש בה מבצרים דומים למונפור אבל לא הופיעו במקורות שנכללו ונבדקו במחקר. מבצרים אלה היו דומים מבחינת מיקומם (מבצרי שלוחה) צורתם המוארכת וסידור האלמנטים הצבאיים השונים. במזרח הפראנקי לא נמצאה מקבילה לאולם עם האומנה המרכזית, חוץ מהאפשרות הקיימת בכנסיית מבצר עתלית.
 
לעומת המזרח, נמצאו מקבילות רבות בגרמניה ובצרפת, דבר שיכול להעיד שההשפעה הינה מערבית אבל אינה בוודאות גרמנית. מגדל העוז של מבצר מונפור שונה לחלוטין ממבצרי גרמניה, וזה יכול להעיד שאין השפעה גרמנית עליו, ובהיותו האלמנט הצבאי החשוב ביותר במבצר, ניתן להסיק שלא הייתה השפעה צבאית גרמנית על המבצר.
 
תוצאות המחקר מלמדות שהטופוגרפיה של השלוחה הכתיבה את צורת מבצר מונפורט וסידור האלמנטים הצבאיים שלו. ארכיטקטורת האלמנטים שונים, חוץ מהאולם בעל האמנה המרכזית, יכולה להיות כתוצאה מערבוב ארכיטקטורה מזרחית ומערבית.
לגבי ג'ידין התוצאות היו שונות, מפני שצורתו של המבצר אינה קיימת במזרח הפראנקי, והדוגמאות הקרובות ביותר אליו נמצאות בגרמניה. כמו כן, שני מגדליו של המבצר תואמים לארכיטקטורת מגדלי גרמניה. בכל זאת לא היה ניתן לקבוע שההשפעה על מבצר ג'ידין הינה גרמנית מפני שנמצאו מקבילות צרפתיות גם למבצר (מבחינת צורה) וגם למגדליו (תואמים למגדלים צרפתיים).