לאחרונה זומנתי לבצע חפירת הצלה קטנה (בת ריבוע אחד) בשטח גן לאומי קיסריה. חפירה זו הניבה תגלית חשובה – קטע נוסף ממזח המעגן הפנימי של נמל סבסטוס. נמל קיסריה היה אחד מנושאי מחקריו החשובים של פרופסור אבנר רבן ז"ל. על סמך החפירות שערך בים וביבשה, הוא שיחזר את מתאר המעגן הפנימי של הנמל. הקטע החדש משתלב יפה עם הממצאים של אבנר, אך משנה במעט את תוואי המתאר של המעגן הפנימי. 
 
גם לקטע המזח שנחשף ישנם שני שלבים. את השלב הקדום מימי הורדוס מאפיינת בנייה מרשימה של שפת המזח מאבני כורכר וגיר בגודל 78 X יותר מ-60 X 65 סמ'. באחת מאבני השפה חצוב חור, שכנראה שימש לקשירת הסירות. פן המזח הפונה לכוון המים בנוי בצורה מדורגת.
 
בשלב המאוחר הורחב המזח לכוון מערב, על ידי תוספת בנייה של אבני גזית כורכר גדולות (1.40 X 0.67  0.65 X מ') ויציקת טיט סידי עם אבני גוויל כורכר. בתוך תוספת הבנייה שולב עמוד שיש, אשר 60 הסמ' העליונים שלו בלטו מעל פני הרציף. עמוד זה, כמו שני העמודים שהתגלו בחפירות המשלחת המאוחדת בניהולם של אבנר רבן וקן הולם, שימש לקשירת הספינות שעגנו לצד המזח. בפן המים של המזח נצפו שרידי בליית האבן, כנראה ממי נגר שזרמו על פני הרציף ולא מגלי הים. החומר הקיראמי שנחשף בין אבני הבנייה של השלב השני מאפשר לתארכו למאות ה'-ו'.
 
חשיפת קטע נוסף זה מתוך מזח המעגן הפנימי של הנמל, מאפשרת להעריך כי תוואי המזח בחלקו הצפון-מזרחי נטה מעט מערבה מהתוואי המשוער שהציע אבנר רבן, וכי התפנית של המזח מערבה הייתה מתונה ממה שהוצע.