עם הקמתה של רשות העתיקות הוקמו המרכזים הארכיאולוגים החינוכיים .
רשות העתיקות שמה לה למטרה לחשוף את הציבור הרחב למורשת התרבותית של הארץ, לעתיקותיה ולמגוון התרבויות החומריות שהתקיימו ברחבי הלבאנט. באמצעות פעילות זו מחזקת הרשות את הקשר לארץ, מחנכת לשמירה על עתיקותיה ומגבירה את המודעות לשמירה על נכסי העבר המופקדים בידינו כפיקדון למען הדורות הבאים.


המרכז הארכיאולוגי מפעיל תוכניות מגוונות ללימוד ארכיאולוגיה בקרב מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית החל מגני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, תיכונים, צה"ל והקהל הרחב.

לימוד הארכיאולוגיה נעשה בשתי דרכים עיקריות:
• לימודי ארכיאולוגיה במהלך השנה כחלק מתוכנית הלימודים הבית ספרית, אשר במהלכה לומד התלמיד שעתיים שבועיות תכנים ארכיאולוגיים מגוונים.
• יום פעילות או יותר במהלכו מועברת סדנא לפי בקשת בית הספר.

 

הרצאה זו תתמקד בפעילות החינוכית ארוכת הטווח הנערכת בבתי הספר היסודיים.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים מפליגים במערכת החינוך, בתי הספר עוברים לניהול עצמי הכולל: ניהול משאבים, ניצול נכסים, פתיחת אזורי רישום וכן אפשרויות להקמת בתי ספר ייחודים/ ניסיוניים. במסגרת האוטונומיה הפדגוגיות בתי ספר "מייצרים" לעצמם "זהות אישית ייחודית" . במסגרת זו אנו מוצאים בתי ספר אשר בוחרים להתמקד בלימודי ארכיאולוגיה בדגש על לימודי מורשת תוך חיבור לאתרי עתיקות בסביבתם.


הפיכת בית ספר לממוקד ארכיאולוגיה אינה דבר של מה בכך. יש לרתום את כל הקהילה לתהליך פדגוגי ארוך המקיף את כל שדרת הניהול החל ממנהלי מחלקות החינוך העירוניים, מנהלי בתי הספר, צוות המורים, התלמידים והוריהם.


פרויקט שכזה כולל: לימודי ארכיאולוגיה, הקמת תצוגת ממצאים בבית הספר, הקמת ספריה ואביזרים אור קוליים. כמו כן נבנית תוכנית לאימוץ אתר עתיקות קרוב ונגיש לתלמידים, בו הם מתרגלים את לימודי הארכיאולוגיה בפועל על ידי שילובם בחפירה ארכיאולוגית. התהליך מעמיק את הקשר עם הקהילה החל מהתלמידים עצמם דרך צוות המורים שעובר השתלמויות וכלה בהורי התלמידים. גם תצורת בית הספר משתנה בעקבות הקמת תצוגה ארכיאולוגית, קישוט הקירות והקמת מרכז לימוד או ספרייה. בנוסף, אימוץ אתר עתיקות כחלק אינטגראלי מסביבת הלימודים מחייה את האתר ובמקום נערכים סיורים הן במסגרת הלימודים והן במסגרת אחרות.


לסיכום, שילוב לימודי ארכיאולוגיה בבתי הספר הופכת את קהילת הלומדים לשגרירים ומגבירה את המודעות לעתיקות ארצנו ולעברה המפואר. שילוב תוכנית כחלק ממערך הלימודים משנה את פני בית הספר מבחינה אסטטית ומבחינת מערך הלימודים הפדגוגי, שכן לימודי ארכיאולוגיה משתלבים בתוכנית לימודים רחבה של נושאי מורשת, לימודי איכות סביבה, אומנות, היסטוריה ועוד.