תל ברקת הוא יישוב עירוני מבוצר מתקופת הברונזה הקדומה, אשר חפירות הצלה נרחבות חשפו במדרגתו התחתונה המזרחית ממצאים יוצאי דופן בחשיבותם. המדרגה המזרחית יועדה לפיתוח ונהרסה לאחר חפירות ההצלה. במערבו של האתר נמצא 'אקרופוליס' גבוה, אשר הינו אתר עתיקות מוכרז שלא מיועד לפיתוח.


משלחת חפירות תל ברקת שמה לה למטרה לבצע חפירה בחלק זה, שתאגד בתוכה היבטים מדעיים, קהילתיים, סביבתיים וחינוכיים. לצורך כך הוחלט לגבש אסטרטגית שיתוף פעולה עם גורמים כלכליים ועסקיים הפועלים באזה"ת חבל מודיעין, בו מצוי האתר.

אסטרטגיה זו בנויה על מספר עקרונות:
• הדגשת שיתוף האינטרסים של כל הצדדים.
• הדגשת ההיבט ההיסטורי והשייכות הקשורה במורשת ישראל וידיעת הארץ דרך אימוץ האתר.
• שיתוף הגורם הכללי בפיתוח האתר כנקודה 'ירוקה' בתוך אזור התעשייה.
• חלוקת אחריות ברורה בין הגופים, כאשר הגופים הכלכליים מספקים מימון ותשתית לוגיסטית והמשלחת הארכיאולוגית אחראית על ההיבטים הקהילתיים, החינוכיים והמדעיים.
• שיתוף נציגי הגופים הכלכליים בגוף תאום או ועדת היגוי יחד עם נציגי מערכת החינוך, נציגי המועצה האזורית וכל גורם אחר המעוניין להשתתף בפרויקט.
• הדגשת הרצון לקיום פרויקט רב שנים ומתמשך בו ייטלו חלק מספר רב, ככל האפשר, של גורמים.