הרצאה זו תדון בהיבטים של הארכיאולוגיה בקרב הציבור הערבי, דרך פעילותה של רשות העתיקות מאז היווסדה.
את פעילותה של רשות העתיקות ניתן לחלק למספר תחומים: סטטוטוריה (וממנה נגזרים חפירות בדיקה והצלה), הסברה וחינוך.

מאז נוסדה רשות העתיקות בשנת 1989, מיושם חוק העתיקות בצורה שווה בכל רבדי החברה. בהתאם לזאת ניתן לציין מספר חפירות בולטות במגזר הערבי וביניהן; טייבה, כפר מיסר, ג'ת וכפר קרע. אולם, לצד תפקידה הסטטוטורי קבעה הרשות כאחד מיעדיה את נושא "קירוב הציבור לאתרי מורשת ושרידי העבר". יעד זה מיושם בעיקר על ידי מרכזי החינוך הפועלים במרחבים.
המרכזים הארכיאולוגים מספקים לבתי ספר ולקהילה פעילות בשלושה נתיבים:
פעילות מודולארית, פעילות חד פעמית ופעילות מתמשכת לאורך כל השנה.
תחום נוסף שמקבל תאוצה הינו הקמת תצוגות ומוזיאונים. דוגמא ראויה לכך הינה התצוגה במכללת אל-קאסמי, הנחשבת לראשונה במגזר הערבי.
בתחום ההסברה והדוברות מתרחשת בימים אלו פעילות רחבת היקף, שהחלה עוד קודם לכן. כך למשל יתקיים בקרוב יום עיון, יועלה אתר אינטרנט בשפה הערבית, יהודק שיתוף הפעולה עם אמצעי התקשורת ותוצא חוברת בערבית.
עם זאת, הטיפול בכל הנוגע לפיתוח אתרים לצורכי תיירות ומחקר עדיין בראשיתו. הכפרים והערים הערביות נוסדו ברובם על אתרי עתיקות וקיים פוטנציאל גדול לפיתוח: תל עארה, טייבה, הח'אן בג'לג'וליה ועוד. אולם עד היום לא נמצאו המשאבים הכספיים לקידום פרויקטים כאלה ובעיקר, נכון להיום, חסרה היוזמה שתקדם מהלך שכזה.