אתר החפירות ביסודות (ח' אם אל כלח'ה) נמצא בגבול השפלה ומישור החוף הדרומי על גבעה טבעית מצפון לאפיק נחל שורק. בעקבות תוכניות פיתוח שעתידות לפגוע באתר, נערכה חפירת בדיקה ע"י רשות העתיקות. בחפירה זו נתגלו שרידי יישובים מן התקופה הניאוליתית, הכלקוליתית והברונזה התיכונה.


מכלולי התקופה הכלכוליתית השתרעו על רוב שטח הגבעה, לפחות לאורך 100 מ' והגיעו עד מדרונה המערבי, שם לא נתגלו, ייתכן בשל הבניה המסיבית בתקופת הברונזה התיכונה.


בקצהו המזרחי של שטח החפירה נתגלה מבנה מונומנטלי שסגר מרחב במידות 10X4 מ' לערך. בקצהו המערבי של השטח נתגלה מבנה נוסף, בו מספר חדרים. השטח הנרחב שבין המבנים כלל מתקנים, בורות אשפה ומשטחי אבן ששימשו, אולי, לצורך עבודות שונות. כן נתגלה מבנה מעוגל שקוע בקרקע ובראשו אבן ניצבת גדולה. במבנה זה ניכרו שלושה שלבים, שלמאוחר ביותר מיוחס קנקן ובו קבורת תינוק.


מניתוח מאפייני התרבות החומרית באתר, נכון להיום, עולה תמונה מפתיעה וחשובה לחקר התקופה הכלכוליתית בא"י:
המכלול הקרמי – כלי החרס שנתגלו באתר נעדרים לחלוטין את סממני התרבות הכלכוליתית ה'נורמטיבית' – מחבצות, בזיכים וקערות על רגל אינם מופיעים במכלול. הכלים הנפוצים ביותר הם פיטסים וקנקנים צרופים צריפה גרועה, בעלי חסמים גדולים, שבצידם החיצוני ניכר מעין סרוק שנעשה על אובניים. טיפוסי המכלול הקרמי ביסודות דומים מאוד למכלולי אתרים כגון לוד, שוהם ומודיעין (שכבת הכלכולית המאוחרת ביותר), ושונה באופן מהותי ממכלולי גבעת האורנים ותל מלוט הסמוך. יש לציין, עם זאת, כי הטין ואופן הכנת הכלים אינו דומה כלל למכלולי ב"ק, אלא בכל זאת לכלכולית, כפי שמצוי בכל האתרים שנזכרו לעיל.


כלי הצור – הממצא המפתיע ביותר שנתגלה במכלולי התקופה הכלכוליתית היו עשרות להבים 'כנעניים', חלקם באורך של למעלה מ-15 ס"מ. בהעדר קרמיקה ושרידים אחרים מתקופת הברונזה הקדומה באתר ונוכח העובדה כי הלהבים נתגלו בהקשרים כלכוליתיים ברורים ונקיים, אין מנוס אלא לקבוע את ראשית הופעתם של הלהבים הכנעניים לתקופה הכלכוליתית. העדרם המוחלט כמעט של כלי צור כלכוליתיים 'נורמטיביים' כגון להבים דו-פניים מעיד (דוגמת כלי החרס) כי בפנינו אופק תרבותי מאוחר, שאנו נוטים בכל זאת לשייך לימיה האחרונים של התקופה הכלכוליתית.

לסיכום, ניתן לומר כי אתר יסודות, שנחפר בקפידה רבה, מציג אופק תרבותי ברור וחד משמעי שניתן לתארך בבטחה לסוף התקופה הכלכוליתית, לקראת סוף המחצית הראשונה של האלף הרביעי לפנה"ס.