לפני עשר שנים פורסם על ידי מאמר הדן במשק הבית ובפעילויותיו אשר התבסס על הממצא בבאר שבע שכבה II. תשומת הלב במחקר הארכיאולוגי מתמקדת בעיקר במבנים הציבוריים הנחשפים בתילים, כגון חומות, שערים, ארמונות ומקדשים. מניתוח הנתונים במבני הציבור מתקבלת תמונה המשקפת את אורח חייהם של חלק מצומצם של האוכלוסיה – של העלית החברתית. כדי להבין מה היו דפוסי החיים של מרבית האוכלוסיה, יש להתמקד באזורי המגורים הפרטיים, כלומר במשקי הבית. בהיותם קטנים וזמינים מאפשרים משקי הבית מחקר יעיל ועצמאי לבחינת הקשר בין הממצא החומרי לבין הפעילויות הכלכליות והחברתיות.

השאלות שבחנתי הן: אילו פעילויות נעשו במשקי הבית? האם ניתן להגדיר אזורי עבודה מסוימים? האם ניתן להגדיר פעילויות של נשים וגברים? מה ניתן להסיק על הריבוד החברתי ועל הארגון המרחבי-חברתי של העיר על סמך ניתוח משקי הבית?

במאמר זה ניתחתי רק חלק ממבני המגורים. בהרצאה זו אסקור את מבני המגורים הנוספים בבאר שבע ואבחן האם המודל שהוצע תואם גם להם.